Forsvarsadvokater: Tiltaltes liv bliver sat på stand-by af månedlange ventetider

Det er blandt andet den øgede grænsekontrol og stigningen i bevogtningsopgaver, der forlænger ventetiden, lyder det fra politiet.

Ni måneder. Så lang tid kan du forvente, at der gennemsnitligt går, fra en anmeldelse er indgivet, til der afsiges en afgørelse i en straffesag. Det viser de seneste tal fra Rigspolitiet.

- Det kriminalpræventive aspekt forsvinder lidt, jo længere sagsbehandlingstiden er, siger forsvarsadvokat og partner i advokatfirmaet Stagetorn Advokater Karoline Normann.

Over en periode på tre år er sagsbehandlingstiden steget med 46 dage. I 2014 tog det i gennemsnit 245 dage, fra politiet fik en anmeldelse om en forbrydelse, til en dommer afgjorde sagen i retten. Men i 2016 var tallet steget til 291 dage. Og det er ikke tilfredsstillende for nogen, mener Karoline Normann.

Nærmest latterligt

- Straffen mister lidt sit formål, hvis der går så lang tid. Nogle gange kan det jo tage op mod tre år, før en sag bliver færdigbehandlet. Så forekommer det jo nærmest latterligt at afsone tre år efter. Også for den tiltaltes familie og pårørende, siger hun.

Henrik Stagetorn, der også er partner og forsvarsadvokat hos Stagetorn Advokater, peger på, at den lange sagsbehandlingstid også betyder noget for den tiltaltes forklaring, som kan blive sværere at huske.

- Hvad skete der, hvem sagde hvad og hvornår? Det bliver mere udvandet, som tiden går, for sådan er mennesker indrettet, siger han.

Han understreger, at langt de fleste tiltalte gerne vil have deres situation afklaret. De tør ikke tage et arbejde, fordi de ikke ved, om de skal afsone.

- Deres liv bliver sat på stand-by. De skal have en straf, men de skal ikke have andre straffe, siger Henrik Stagetorn og fortsætter:

- Alle har en interesse i, at folk kommer ud og bliver produktive samfundsborgere igen.

- Der er ikke nogen quick fix-løsning

Det er anklagemyndigheden og politiet, der behandler sagerne. Politiet efterforsker, og anklagemyndigheden rejser sagerne i retten.

Ifølge Rigspolitiets politidirektør, Svend Larsen, er det blandt andet den øgede grænsekontrol og stigningen i bevogtningsopgaver, der gør, at politiet er pressede.

- Det er ikke en situation, vi er glade for. Vi vil gerne gøre det bedre, både i forhold til den tiltalte, men navnlig også over for ofret, siger han.

Politiet har taget en række nye løsninger i brug for igen at få tid at efterforske sager. En ny politikadetuddannelse er oprettet, og der ansættes medarbejdere uden politiuddannelse til at betjene fotovogne, så betjentene kan koncentrere sig om politiopgaver.

- Den nye finanslov har givet os mulighed for at ansætte flere politifolk, men det tager lang tid, fordi de først skal uddannes. Der er ikke nogen quick fix-løsning til det her. Det er et langt, sejt træk, siger Svend Larsen.

Også hos Anklagemyndigheden er man enig i, at den samlede sagsbehandlingstid skal bringes ned. Statsadvokat hos Rigsadvokaten Jens Røn peger ikke på nogle konkrete initiativer, men understreger, at man hos anklagemyndigheden hele tiden har et løbende fokus på sin del af sagsbehandlingstiden.

- Men alle sager er forskellige. Og der er nogle sager, der i sagens natur ikke er så komplicerede, og så er der nogle, der er mere komplekse og omfattende, siger han.

Dokumentarserien 'Tiltalt' har premiere i aften kl. 20.45 på DR2 og du kan også se den her på DR TV.