Forsvarschef vil sikre sig mod ekstremisme i Forsvaret

Dansk Folkeparti vil have undersøgt, om der har været konkrete hændelser

Forsvarschef Bjørn Bisserup udsendte tidligere på året et brev, hvori han gør opmærksom på, at Forsvaret skal sikre sig mod ekstremisme. Det handler om være på forkant, siger forsvarsminister, Trine Bramsen. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

De senere års fokus fra myndighederne på at bekæmpe ekstremisme og yderligtgående holdninger er også nået til Forsvaret.

Tidligere i år udsendte forsvarschef, Bjørn Bisserup, således et brev til Forsvarets forskellige afdelinger, hvor han advarer om risikoen for ekstremisme i koncernens egne rækker.

I brevet understreger han vigtigheden af, at man er opmærksom på, at Forsvarets medarbejdere ikke sympatiserer med eller indgår i ekstremistiske miljøer.

- Det er vigtigt, at Forsvaret gør, hvad der er muligt for at tydeliggøre, at ekstremistiske holdninger ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning kan være i uoverensstemmelse med Forsvarets værdigrundlag, skriver forsvarschefen i brevet, som tilbage i februar blev sendt til alle styrelseschefer i koncernen.

Det skete på baggrund af de senere års rapporter om islamistisk radikalisering og højreekstremisme samt flere bekymrende hændelser i det tyske forsvar.

- Forsvaret, Hjemmeværnet og andre styrelser og myndigheder på ministerområdet må ikke være en platform for at tilegne sig viden eller færdigheder, der kan bruges i forbindelse med angreb på offentlige myndigheder, virksomheder, organisationer eller personer på baggrund af fx etnicitet, religiøs, seksuel, politisk holdning eller tilknytning, skriver Bjørn Bisserup.

Læs brevet her:

Forsvarschefens brev om ekstremisme.

Tyske sager om ekstremisme

Skrivelsen blev i sidste uge offentliggjort af Forsvarsministeriet i forbindelse med en besvarelse af et folketingsspørgsmål fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Bent Bøgsted.

På baggrund af en række historier i tyske medier om ekstremisme i det tyske forsvar ville han vide, ”om der kan være problemer med muslimske ekstremister i det det danske forsvar, og om der i det hele taget er en plan for imødegåelse af, at muslimske ekstremister får ansættelse i Forsvaret.”

Men forsvarsordføreren er ikke tilfreds med det svar, ministeriet har givet i sagen.

Han ønsker at vide, om Forsvaret i Danmark ligesom i Tyskland har haft konkrete hændelser med ekstremisme blandt soldaterne.

- Svaret fra ministeren forholder sig ikke til, om der har været nogle ekstremister, der har søgt om ansættelse i Forsvaret, om nogen er sorteret fra, eller hvad Forsvaret gør, hvis de opdager nogen. De har en vejledning om, at man holder øje, og hvis der er nogen, som er til fare for landets sikkerhed, så kan man lade være med at ansætte dem. Men det er ikke et reelt svar, og derfor skal vi have set nærmere på det her, siger Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti.

Minister: Vi skal være på forkant

Forsvarsminister Trine Bramsen oplyser, at hun ikke er bekendt med, om der har været konkrete sager i Forsvaret, hvor medarbejdere har ytret yderligtgående holdninger eller udvist tegn på ekstremisme.

Forsvarsminister Trine Bramsen. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Men Forsvaret har en ekstra forpligtelse til at gøre opmærksom på problemstillingen, siger hun, og det er baggrunden for, at brevet tilbage i februar blev udsendt.

- Der er altid en risiko ved at sætte fokus på et område, for så tænker nogle, at der forekommer noget, men for mig handler det om, at vi ligesom andre organisationer har en forpligtigelse til at sørge for, at ekstremisme ikke finder sted. Det handler om at være på forkant og signalere, at det ikke er foreneligt med at være ansat i det danske forsvar, siger Trine Bramsen.

Hun tilføjer, at hvis der skulle dukke sager op, vil de formentlig være klassificeret og blive behandlet som personalesager, og derfor vil det være begrænset, hvad offentligheden kan få oplyst.

Facebook
Twitter