Fortravlede sygehuse får påbud: Stigende overbelægning og mangel på sygeplejersker

Arbejdstilsynet har allerede givet flere påbud i årets første måneder end i hele 2017.

(Foto: © Morten Stricker /Scanpix)

Der er pres på landets hospitaler, og det kan mærkes blandt sygeplejerskerne og sundhedspersonalet. Arbejdstilsynet har indtil videre givet 10 påbud i år til hospitalsafdelinger på grund af for stor arbejdsmængde og tidspres. Det viser en aktindsigt, DR har fået.

Det er mere end hele 2017, hvor tilsynet gav 8 påbud i samme kategori.

Det seneste påbud for stor arbejdsmængde og tidspres er givet til Hæmatologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, hvor Marie Møller er oversygeplejerske. Hun fortæller, at personalet på hendes afdeling kæmper med det problem, at der er flere patienter, end de har senge til.

- På vores afdeling har vi nedlagt seks senge de sidste tre år. Det lyder ikke af så meget, og vi er også en af de afdelinger, der har lukket færrest senge. Men seks senge kan også mærkes, når antallet af patienter stiger, siger hun.

Bedre behandlingsmuligheder øger presset på personalet

På Marie Møllers afdeling behandler de blandt andet kræftpatienter med leukæmi, lymfekræft og knoglemarvskræft. Det er sygdomme, som de ifølge Marie Møller hele tiden bliver bedre til at behandle.

- Det vil sige, at patienterne lever længere med den sygdom, de har, og det vil sige, at de også er tilknyttet vores afdeling i længere tid, siger hun.

- Så det er det, der udfordrer os, når personaleressourcerne er de samme eller måske færre, end vi har haft tidligere, siger Marie Møller.

Rekrutteringsproblem: For få sygeplejersker med erfaring

På Hæmatologisk Afdeling har personalet typisk både aftenvagter, nattevagter og weekendarbejde, og derfor søger mange sygeplejersker væk fra de vagtbelastede sengeafsnit, når de er blevet mere erfarne. Og erfarne kræfter er netop, hvad afdelingen har brug for, da det er patienter med komplekse behandlingsforløb, som blandt andet skal have kemoterapi.

- Det betyder, at de sygeplejersker, som vi så må ansætte, det er nyuddannede sygeplejersker. De kræver lidt mere oplæring, fortæller Marie Møller.

- Og så kan det mærkes, at vi sidste år havde 12 barsler ud af en personalegruppe på 30. En vikar har ikke de samme kompetencer, som vores faste personale har.

Patientsikkerheden er i fare

Arbejdstilsynet har besøgt 40 hospitalsafdelinger, og ud over Hæmatologisk Afdeling i Århus har ni andre hospitalsafdelinger, blandt dem tre på Holbæk Sygehus, fået påbud på grund af travlhed og for store arbejdsmængder, der er til fare for plejepersonalets psykiske helbred.

De mange påbud for tidspres og for stor arbejdsmængde kommer ikke bag på sygeplejerskernes faglig organisation, Dansk Sygeplejeråd, fortæller organisationens formand, Grete Christensen.

- Tre fjerdedele af vores medlemmer siger, at de inden for den sidste måned har oplevet, at der har været for få sygeplejersker på arbejde i forhold til mængden af arbejdsopgaver, siger hun.

Hun mener, det går ud over andre end sygeplejerskerne, at de er under et stort arbejdspres.

- Det er klart en trussel for patientsikkerheden, at man har for travlt, fordi man på den måde kommer til nemmere at begå nogle fejl, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd.

Mere patientinddragelse skal lette travlheden

På Hæmatologisk Afdeling i Aarhus arbejder man nu på at efterleve påbudet. Inspireret af blandt andet Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, prøver man nu blandt andet at inddrage patienterne mere i behandlingen, forklarer oversygeplejerske Marie Møller.

- Vi har projekter, hvor man behandler patienter med hjemmekemoterapi eller antibiotika, så patienterne kan komme hjem med nogle avancerede pumper for at tage del i behandlingen.

Derudover ser afdelingen på, om de patienterne, der er friske nok, selv kan tage vare på praktiske opgaver som at skifte lagen, hente mad og tage deres egne blodprøver.