Fortsat kun lidt korruption i Danmark

Danmark hører stadig til blandt de mindst korrupte lande i verden, men vi har ikke forbedret os i de seneste ti år, viser korruptionsindeks.

Danmark hører stadig til blandt de mindst korrupte lande i verden. (Foto: Ansgar Photography © corbis)

Når det handler om korruption ligger Danmark fortsat lunt i toppen blandt de lande i verden med mindst korruption.

I årets Transparancy International's korruptionsindeks 2010 (CPI) deler vi førstepladsen med New Zealand og Singapore med en score på 9,3.

Tilbagegang for Danmark

Men lige som hovedparten af de øvrige velstillede OECD-lande er dette ikke en forbedring i forhold til tidligere år. Tværtimod er Danmarks score faldet over den seneste tiårsperiode, fremgår det af korruptionsindekset.

- Dette understreger, at også her i landet er det nødvendigt, at håndhævelsen indgåede aftaler og konventioner styrkes på alle områder, siger Poul Riiskjær Mogensen, formand for antikorruptionsorganisationen Transparency International Danmark.

Stort problem på verdensplan

CPI-indekset 2010, der er et mål for korruption i den indenlandske offentlige sektor, bliver offentliggjort i dag.

Næsten trefjerdedele af de 178 lande i indekset scorer under fem på en skala fra nul til ti, hvor nul er meget korrupt.

Ifølge Poul Riiskjær Mogensen er korruption således stadig er et stort problem på verdensplan og en hindring for at opnå hårdt tiltrængte fremskridt.