Fra 0 til 200 bævere på to årtier: Se her, hvor bæveren bor

I 1999 blev 18 bævere sat ud i Klosterheden Plantage i Vestjylland.

Den 8. oktober 1999 blev der sat 18 bævere ud i Klosterheden Plantage. (Foto: ERIK JEPSEN © Scanpix)

Danmark havde været bæverfrit i mere end 1.000 år, da et hold fra Naturstyrelsen i efteråret 1999 satte 18 bævere ud i Flynder Å-systemet ved Klosterheden i Jylland.

Og siden har gnaveren med den flade hale og de store tænder kompenseret for sit lange fravær.

To gange om året er engagerede grupper af frivillige med kikkert, papir og blyant dukket op i Klosterheden for at gennemføre den halvårlige bævertælling. Og hver gang har bævertællingens resultat begejstret bæverentusiaster, for bestanden er bare vokset og vokset.

Faktisk er bestanden med mere end 200 eksemplarer nu så stor, at den sædvanlige bævertælling, hvor bæverne registreres af frivillige, der skriver deres observationer ned, ikke længere mulig

For ikke nok med, at der bliver flere bævere, så breder bæveren sig også til flere områder i Jylland.

Dyret har nemlig slået sig ned i hele Flynder Å-systemet, i Skjern Å og i Nationalpark Thy. Og de store gnavere yngler altså også flere steder i det jyske.

I foråret 2017 udarbejdede Nationalt Center for Miljø og Energi et notat om bestandsudviklingen og udbredelse af bævere i Jylland. Her lyder det, at bestanden i det jysk var oppe på 202 eksemplarer, og at den vokser med 9,8 procent om året.

Men det er ikke kun antallet af bævere, der er vokset. Det samme er Naturstyrelsens tidsforbrug og samlede udgifter til oprydning efter bævere omkring Klosterheden Plantage.

Flere lodsejere i området har da heller ikke lagt skjul på, at de er godt trætte af gnaveren, der på kort tid kan fælde store træer, og som bygger dæmninger i søer og åløb, der kan medføre oversvømmede marker.

For nok kommer Naturstyrelsen og rydder op efter bæverne på privat grund, men der bliver ikke udbetalt erstatning til lodsejerne.

En af dem, der er trætte af bæverne, er Find Andersen-Fruedahl, der som den første har slæbt Miljøstyrelsen i retten for at få udbetalt erstatning for de skader, bævere har gjort på hans grund.

Han har plantet sine 13 hektar jord til med sitkagran, fyr og rødbøg. Men bævere kender ikke forskel på privat og offentligt træ, og har ifølge Find Andersen-Fruedahl kostet ham mindst 300.000 kroner.

Han tabte sagen i byretten, og i dag har landsretten i Viborg stadfæstet den dom.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk