Fra frisører til coronapas: Det betyder aftalen for dig

Et bredt flertal er enige om genåbningen af Danmark. Få overblikket her.

Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard (© DR Nyheder)

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en plan for genåbning af samfundet.

Det kommer til at ske i faser med 14. dages mellemrum, frem til at alle sårbare grupper og borgere over 50 år er blevet tilbudt vaccination. Der gælder en række vilkår og datoer for de forskellige områder.

Få det store overblik her:

Grundskolen

Folkeskoleelever kan efter påske vende tilbage til klasselokalerne på halv tid. (arkivfoto). (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Fra 6. april kan 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde (det vil sige hver anden uge).

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker at blive vaccineret, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud, hedder det i aftalen.

Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage.

Der overvejes blandt andet fleksible løsninger med udendørs aktiviteter, forskudt fremmøde, delt fysisk undervisningstid samt regionale og lokale modeller.

Ungdoms- og voksenuddannelser

Gymnasieelever kan snart vende tilbage. (arkivfoto). (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

6. april åbnes der op for yderligere åbning på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, hvor eleverne kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde (det vil sige hver anden uge).

Videregående uddannelser

Studerende på videregående uddannelser, som her på Syddansk Universitet, er også med i planen for genåbning. (arkivfoto). (Foto: © Tim Kildeborg Jensen, Scanpix)

På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer 6. april vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (detl vil sige hver anden uge). Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde. Uddannelserne skal prioritere studerende på første år højest.

Der vil også være mulighed for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan møde fysisk i for eksempel studiegrupper, læsegrupper på biblioteker med videre på deres uddannelsesinstitutioner.

Desuden er det vigtigt, at forskere og Ph.d.-studerende, der har behov for adgang til for eksempel laboratorier, kan være til stede fysisk.

Coronapas

Coronapasset er en del af planen for genåbning. Har man ikke app'en, kan man få tilsendt det fysisk. (arkivifoto). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

En stor del af genåbningen af blandt andet kulturlivet er indførelse af et coronapas.

Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer af enten PCR- eller lyntest.

Det vil kræve coronapas at komme til frisør eller tatovør, og senere gå på restaurant, på museum eller til koncert. Hvordan det praktisk skal foregå, drøftes med de forskellige sektorer.

Børn under 15 år vil være undtaget.

Fra slutningen af marts vil appen ”MinSundhed” fungere som et simpelt coronapas. I slutningen af maj skal der komme en mere avanceret app.

Borgere, der ikke bruger digitale løsninger, skal have andre måder at dokumentere deres vaccination. Det kan eksempelvis ske ved, at de får tilsendt et fysisk coronapas, når de har fået andet vaccinestik.

I august 2021, når alle borgere, der ønsker det, er blevet færdigvaccinerede, skal partierne igen mødes og beslutte, hvilken rolle coronapassset skal spille.

Partierne er enige om, at coronapasset med tiden skal udfases for andet end turisme og rejser.

Cafeer, restauranter og kulturliv

Udendørsservering er noget er det første, der igen åbnes op for. (arkivfoto). (Foto: © Bo Amstrup, Scanpix)

21. april åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter, cafeer, kunsthaller, biblioteker og lignende.

6. maj åbnes der med coronapas for indendørs servering på restauranter og cafeer. Dette gælder også for konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Barer og natteliv

Der er stadig lange udsigter til, at nattelivet kan åbne igen. (arkivfoto). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, skal Epidemikommissionen efter oplæg fra myndighederne vurdere, om nattelivet eller dele heraf kan genåbne.

Herunder skal det også vurderes, om der skal lempes på de begrænsede åbningstider for serveringssteder samt forbuddet mod salg af alkohol mellem klokken 22.00 og 05.00.

Idræt og fitness

Idrætslivet åbnes gradvist op. Indendørs idræt for voksne kommer dog efter idræt for børn. (arkivfoto). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

21. april åbnes der for indendørs idræt i sportsklubber og andet organiseret regi for børn og unge under 18 år. Det vil ikke kræve coronapas.

Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

6. maj åbnes der for indendørs idræt - herunder fitnesscentre - for voksne over 18 år. Det vil dog kræve, at man han frmehæve gyldigt coronapas.

Hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Frisører og andre liberale erhverv

Liberale erhverv som frisører kan åbne igen 6. april. (arkivfoto). (Foto: © Bo Amstrup, Scanpix)

Liberale serviceerhverv som frisører, massører og tatovører kan genåbne 6. april.

Kunder skal kunne fremvise coronapas og bruge mundbind eller visir og følge de andre retningslinjer for smitteforebyggelse.

Storcentre

Storcentre åbner gradvist op efter størrelse. (arkivfoto). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Indkøbscentre, stormagasiner og arkader med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kan genåbne fra 13. april.

Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret med videre.

Der vil gælde arealkrav og krav om mundbind eller visir. Genåbningen gælder ikke storcentre i kommuner med særlig høj smitte.

Alle andre storcentre forventes at åbne 21. april.

Hjemmearbejde

Mange kontoransatte må arbejde hjemme lidt endnu. (arkivfoto). (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Fra 6. maj skal sundhedsmyndighederne overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes, står der i aftalen.

Festivaler, fodbold og forsamlinger

Festivaler vender også tilbage. På et tidspunkt. (arkivfoto). (Foto: © Celina Dahl, Scanpix)

Partierne er enige om, at større arrangementer indenfor idrætten og kulturen vil kunne gennemføres i takt med, at flere bliver vaccineret.

Regeringen nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der inden midten af april skal komme med forslag til, hvordan den slags arrangementer kan gennemføres.

Ekspertgruppen skal også komme med anbefalinger om anvendelsen af ”superligaordningen” samt afholdelse af messeaktiviteter. Ekspertgruppen skal inddrage eksperter fra de berørte sektorer og erfaringer fra udlandet og foråret og sommerens genåbning.

Regeringen indkalder til forhandlinger med aftalepartierne om ekspertgruppens anbefalinger, så de indtænkes i den gradvise genåbning.

Forsamlingsforbuddet

Forsamlingsforbuddet skal gradvist ophæves. (arkivfoto). (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

I midten af april skal regeringen fremlægge en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet i takt med den løbende i den gradvise genåbning.

Regeringen indkalder til forhandlinger.

Hjælpepakker

Hjælperpakkerne forlænges. (arkivfoto). (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Hjælpepakkerne forlænges til og med d. 30. juni 2021. Regeringen indkalder til nærmere forhandlinger med aftalepartierne og arbejdsmarkedets parter.

Virksomheder, der tidligere har været lukket på grund af et forbud, vil kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning modtage op til 90 procnet i kompensation for de faste udgifter, og op til 90 pct. i selvstændige-ordningen.

Hjælpepakkerne skal udfases i takt med, at samfundet genåbnes.

Den økonomiske ekspertgruppe bedes om at komme med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal designes fra d. 1. juli 2021 og frem – herunder beskrive scenarier for forventningerne til dansk økonomi.

Ekspertgruppen skal blandt andet komme med sit bud på, hvordan man kan holde hånden under virksomheder og underleverandører i særligt udsatte brancher.

Ekspertgruppen går allerede nu i gang, når anbefalingerne er klar, vil regeringen indkalde partierne bag aftalen til forhandlinger

Der skal også forhandles en sommerpakke til kulturen og oplevelsesøkonomien.

Hurtige lokale nedlukninger

Hurtige, lokale nedlukninger er en del af strategien fremover. (arkivfoto). (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Genåbningerne kan på flere områder sættes på pause i kommuner med særlig høj smittespredning.

Hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen, hedder det i aftalen.

Der kan være tale om nedlukninger og udskydelse af genåbning på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau.

Kommunerne skal også have øgede beføjelser til for eksempel at lukke dagsinstitutioner og andet, når der sker en lokal stigning i smitten.