Fra i dag kan man ikke længere dømmes for samleje med et barn under 15 år - nu er det en voldtægt

I dag træder en række love i kraft om overgreb mod børn.

Strafferammen for at begå et seksuelt overgreb mod et barn mellem 12-15 år forhøjes nu fra 8 til 12 års fængsel.

Et barn under 15 år kan ikke sige ja til at dyrke sex med en voksen.

Derfor er der fra i dag tale om voldtægt, hvis en voksen person over 22 år har samleje med et barn under den seksuelle lavalder.

Et enigt folketing har vedtaget en række nye love, der handler om overgreb mod børn. De træder i kraft i dag og omhandler blandt andet, at børn under 15 år er ude af stand til at give frivilligt samtykke til at have et seksuelt forhold med en person, der er betydeligt ældre.

Før lød betegnelsen ’samleje med mindreårige’, hvis voksne begik seksuelle overgreb mod et barn mellem 12-15 år. Det var også ulovligt, og det havde en strafferamme på op til otte års fængsel.

Men nu er der altså per definition tale om voldtægt. Her er strafferammen op til 12 års fængsel, fordi der er tale om en skærpende omstændighed.

Det glæder Red Barnet, som igennem flere år har arbejdet for en bedre retlig beskyttelse af børn.

- Vi har igennem årevis set, at børnene ikke var tilstrækkeligt beskyttet i straffeloven på det her felt. Vi har set for mange sager, hvor voksne gerningsmænd frikendes for at have begået overgreb mod børn med den begrundelse, at barnet har deltaget frivilligt i et 'kærestelignende forhold', siger psykolog hos Red Barnet Ane Lemche.

Naturligt step efter samtykkeloven

For nogle år siden blev en 32-årig skolelærer idømt to års fængsel for at have haft et seksuelt forhold til en 13-årig elev. Sagen vakte meget opsigt. Skolelæreren blev nemlig frikendt for voldtægt af eleven med den begrundelse, at pigen frivilligt skulle have indgået i en seksuel relation med læreren. I stedet blev han dømt for overgreb mod en mindreårig.

Den afgørelse pustede liv i debatten om, hvorvidt børn kan indgå frivilligt i et gensidigt forhold til voksne og straffen for overgreb på børn.

Derudover er det ikke overraskende, at ændringen i straffeloven sker netop nu. Sidste år trådte den nye samtykkelov i kraft, der har ændret definitionen af voldtægt. Før kunne man dømmes for voldtægt, hvis der var vold, tvang eller trusler involveret.

Nu handler det i stedet om, at begge parter skal samtykke til sex. Og hvis man ikke har opnået et samtykke, er der tale om voldtægt.

De her regler træder også i kraft i dag:

  • Der indføres forbud mod sexdukker, der fremstår som børn.

  • Straffen for andre seksuelle overgreb end samleje mod børn forhøjes med 50 procent.

  • Domstolene får mulighed for at idømme udrejseforbud mod personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn. Politiet kan inddrage den dømtes pas.

  • Politiet får mulighed for at foretage hemmelige ransagninger i sager om børneporno.

  • Kilde: Justitsministeriet

Netop samtykket er vigtigt, når det gælder børn. For ligesom loven siger, at børn under 12 år ikke kan samtykke til sex med en voksen uanset omstændighederne, udvider man nu det til også at gælde børn mellem 12-15 år.

- Børn kan ikke give samtykke til sex med en voksen, for de kan ikke overskue, hvad det vil sige at være seksuel aktiv med et voksent menneske, og det er ekstremt svært for et barn at sige fra. Det er fuldstændig urimeligt at lægge det ansvar på et barn, når der er tale om et seksuelt overgreb, siger Ane Lemche.

Hun fortæller, at børn ofte bebrejder sig selv i situationen.

- Det er enormt vigtigt, at vi som samfund ikke bekræfter dem i det. Straffelovsændringen gør det tydeligt for barnet, at det ikke er barnets skyld, men den voksne, der har gjort noget forkert, siger Ane Lemche.

Lektor: Umiddelbart ingen, der kommer i klemme

Lovændringen afspejler også meget godt samfundets syn på, hvor alvorligt vi mener, det er at begå seksuelle handlinger med børn. Det siger lektor i strafferet ved Aarhus Universitet Nicolaj Sivan Holst.

- Der er tale om at flytte det fra en alvorlig forbrydelse til en meget, meget alvorlig forbrydelse, siger han.

Lovpakken er et resultat af regeringens udspil ’Værn mod voksne, der krænker børn’, der blev præsenteret sidste år.