Fra kirke til moske - Nej!

En række kirker står foran lukning, og der er som udgangspunkt ingen regler for, hvad de kan bruges til. Mange er interesserede i at omdanne dem til helt andre formål.

Ret beset er der ingen grænser for, hvad en lukket dansk kirke kan bruges til, og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech vil ikke indføre regler på området.

Generalsekretæren for Kirkefondet, Kaj Bollmann er enig:

- Luther sagde selv, at hvis kirken ikke bliver brugt som kirke, kan den for den sags skyld bruges til svinestald.

Kirkefondet får om kort tid overdraget en række københavnske kirker, som efter planen skal tages ud af brug, og mange har meldt sig som interesserede.

Andre kristne kommer først

Selvom der ikke på papiret er begrænsninger, kommer en moske ikke på tale til at overtage lukkede kirker:

- Nej, så længe der står udenlandske kristne menigheder i kø for at bruge dem, så skal de ikke være Guds huse for andre religioner, siger Kaj Bollmann.

Både den serbiske og den russisk ortodokse menighed vil gerne leje sig ind, men det ventes også, at et par af de lukningstruede kirker bliver sat til salg.

En meningsmåling foretaget for Kristeligt Dagblad viste stærk modstand mod at omdanne kirker til moskeer. Selv i Storkøbenhavn hvor dobbelt så mange som i resten af landet gik ind for ideen, kom tallet kun op på 28 procent.

Kirker til salg

På Vesterbro har provst Sten Wentzel-Pedersen fået en ejendomsmægler til at vurdere to lokale kirker til henholdsvis 12 og 15 millioner kroner.

Wentzel-Pedersen har selv været inde på, at den ene kunne omdannes til Ungdomshus, men det skabte så stor røre i kirkekredse, at han i øjeblikket slet ikke udtaler sig til pressen.

Ifølge Kaj Bollmann er både et filmselskab, en cafe og et forlag varme på at flytte ind i en af de københavnske kirker. Desuden har Center for Idræt og Arkitektur under Kunstakademiets Arkitektskole planer om at invitere til en arkitektkonkurrence om Gethsemane Kirke under overskriften Ny brug af kirker.

Stort flertal for lukning

I nyere tid er der kun taget henved ti kirker ud af brug i hele Danmark blandt dem er: Vesterø Havnekirke på Læsø omdannet til psoriasis center, Sankt Nicolai i København er udstillingsbygning, Over Lerte Kirke i Sønderjylland er klokkemuseum, og så er der Fitness-kirken i Holbæk.

Spørgsmålet om lukning er uhyre følsomt. Der rejste sig en storm af protest og menighedsrådet ved Ørby kirke på Samsø blev væltet, da det havde godkendt at flytte den lukningstruede kirke til Den Gamle By i Århus. Projektet måtte opgives.

Men flertallet for at nedlægge tomme kirker er markant stigende. Lukningen af henved ti kirker i København kan derfor være banebrydende, selvom det er langt sværere at få lukket en landsbykirke på grund af fredningshensyn.

De unge imod

Kirkerne i landsbyerne er ofte middelalderkirker omgivet af kirkegårde, hvorimod mange af kirkerne i København er bygget omkring 1900-tallet og ikke omgivet af gravsteder. Problematikken i hovedstaden er derfor umiddelbart lettere at håndtere.

De lukningstruede københavnske kirker blev bygget i en tid, hvor befolkningstallet i hovedstaden steg til 750.000, en kvart million mere end i dag. Pengene blev indsamlet af Kirkefondet, som derfor i første omgang overtager de kirker, der nu bliver taget ud af brug.

Dengang var der henved 50.000 om hver kirke, i dag udgør menigheden til en søndagsgudstjeneste ofte ikke mere end 50. Men måske vender udviklingen igen, for de helt unge er imod lukning:

- Meningsmålinger viser, at de helt unge overraskende er enige med de ældste danskere om, at der ikke skal lukkes kirker. Det kan betyde, at vi om nogle år skal til at genåbne eller bygge nye, siger Rene Kural fra Center for Idræt og Arkitektur.

Facebook
Twitter