Frederiksberg erkender manglende budgetter : Det er pinligt

Kommunen fører økonomisk tilsyn med 500 bosteder i regionen, men lever ikke selv op til lovens krav om aflevering af budgetter

Henning Daugaard fra Frederiksberg Kommune kalder det pinligt, at kommunens bosteder ikke har overholdt krav om at aflevere budgetter til tiden. (Foto: DR Nyheder)

Ingen af de tretten kommunale bosteder og andre sociale tilbud i Frederiksberg Kommune afleverede deres budget for i år til tiden til Socialtilsynet.

Og kommunen har gennem flere år markeret sig ved at aflevere budgetter for sent eller med mangelfulde oplysninger. I flere tilfælde har bostederne ikke reageret på rykkere, og to bosteder har aldrig afleveret et budget, der kunne godkendes af tilsynet.

Det viser et datatræk fra Tilbudsportalen, oplysninger fra Socialtilsyn Syd og en gennemgang af tilsynsrapporter for Frederiksbergs egne tilbud, som DR har foretaget.

- Det er slet ikke godt nok. Det skal vi have rettet op på, erkender kommunens socialdirektør, Henning Daugaard.

Frederiksberg Kommune er selv en af de fem kommuner i landet, der står for socialtilsynet. Kommunen fører tilsyn med omkring 500 bosteder, opholdssteder, døgninstitutioner og andre sociale tilbud i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Men kommunens egne bosteder og andre tilbud lever altså langt fra op til loven.

- Det er da ekstra pinligt. Det er da en skærpende omstændighed, at vi er tilsynskommune over for andre kommuner og ikke viser det gode eksempel. Det er svært at se på, at en tilsynskommune ikke selv har styr på tingene, siger Henning Daugaard.

Som social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør er Henning Daugaard ansvarlig for de fleste af de sociale tilbud i kommunen, som ikke har afleveret budgetterne rettidigt.

Vigtigt at aflevere

Der er god grund til, at bostederne og de andre sociale tilbud skal aflevere budget og andre økonomiske oplysninger til Socialtilsynet, forklarer Henning Daugaard.

- Den takst som andre kommuner skal betale for at bruge vores tilbud, skal hænge rimeligt sammen med den service og de trygge og sikre rammer, vi giver vores borgere. Det har Socialtilsynet kun en chance for at overvåge, hvis de udover at aflægge besøg på stedet, også har mulighed for at se budgetterne og stille spørgsmål til dem.

- Så det er vigtigt, faktisk?

- Ja, det er meget vigtigt

- Så hvorfor overholder I det ikke?

- Vi har ikke gjort det godt nok. Vi skal have strammet op på det område. Vi har haft fokus på andre ting.

Tekniske udfordringer

Ifølge Henning Daugaard har der også været nogle tekniske udfordringer i forhold til at aflevere budgetter.

- Det kan handle om at splitte budgettet op på nogle arter og geografier, vi ikke er vant til at dele det op på. Men jeg kan jo se, at der er kommuner, der klarer det bedre end os. Det har jeg det ikke godt med, og jeg har bedt om en redegørelse og en handleplan for, hvordan vi kan få strammet op.

Også professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, finder Frederiksberg kommunes manglende efterlevelse af loven påfaldende. Også selvom socialtilsynet, som han påpeger, er en anden afdeling i kommunen end de afdelinger, der varetager driften af de sociale tilbud.

- Det fremstår alligevel en smule paradoksalt, at man i én del af kommunen slider med at indhente budgetter fra andre kommuners tilbud, mens kollegerne i en andel del af kommunen ikke får fremsendt budgetter til deres tilsyn, siger Per Nikolaj Bukh.

Og det beklager socialdirektøren Henning Daugaard da også.

- Det her er ikke en situation, vi ønsker at stille et tilsyn i, at de ikke får tilstrækkelige og nødvendige oplysninger til at de kan lave et tilsyn

Kritik fra ordførere

At Frederiksberg kommune er en af landets fem socialtilsynskommuner, er slået fast i lov om socialtilsyn. Og blandt lovgiverne på Christiansborg vækker det kritik, at Frederiksberg selv er dårlig til leve op til lovens krav om at indgive økonomiske oplysninger rettidigt.

- Det synes jeg ikke er særlig smart, siger socialordfører for Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Jeg ville jo ønske, at de kommuner, der er tilsynskommuner gik foran med et godt eksempel. Så det synes jeg er meget problematisk, og det vil jeg gerne bidrage med at tage op over for ministeren.

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgård, vil også tage sagen op.

. Ministeren må jo egentlig komme med en redegørelse og forholde sig til de forhold, der er på Frederiksberg. Det vil jeg meget gerne bede hende om at komme med, så vi som politikere kan være sikre på, at den lovgivning, vi lavede i 2012 virker efter hensigten.

Det var i 2012, at forslaget til en lov om socialtilsyn blev behandlet. Loven – og de fem socialtilsyn – trådte i kraft 1. januar 2014.

Tavst socialtilsyn

Frederiksberg kommune fører socialtilsyn i hele Region Hovedstaden, bortset fra i sin egen kommune. Dér er det Faaborg-Midtfyn kommune, der - som Socialtilsyn Syd - fører tilsyn.

Socialminister Mai Mercado opfordrede i går socialtilsynene til at tage alle redskaber i brug for at få inddrevet de lovpligtige budgetter, herunder om nødvendigt i sidste ende tage godkendelsen og lukke et socialt tilbud.

DR ville derfor gerne have spurgt tilsynschef i Socialtilsyn Syd, Peter Bjerregaard Andersen, om hvorfor Socialtilsyn Syd tilsyneladende ikke har grebet ind over for Frederiksberg Kommunes botilbud, når de ikke har indleveret de krævede oplysninger, og hvorfor de har ladet to af Frederiksberg kommunes sociale tilbud fortsætte i flere år uden nogensinde at få godkendt et budget, som loven ellers kræver sker hvert år. Tilsynschefen har dog afvist at give interview om sagen, uden nærmere begrundelse.