Fredet fugl sendt til tælling

Europas største vadefugl, storspoven, skal tælles i Danmark. Derfor vil flere hundrede fugletællere stå gemt bag træer over hele landet og tælle fugle.

Storspove, eller stor regnspove, er kommet på den internationale naturbevaringsorganisations liste over de mest truede dyr og planter. (© DR)

En optælling af storspoven skal vise, hvor mange der er i Danmark. Storspoven er Europas største vadefugl og har været fredet siden 1990'erne. Optællingen skal vise effekten af fredningen.

Optællingen foretages af 100-200 trænede fugletællere, der har egne områder, eller tæller når de er ude i naturen på lørdag.

Antallet af storspover fordoblet

Den seneste optælling af storspoven fandt sted i 1970'erne. Siden da er storspoven blevet totalfredet, og antallet af storspove i vadehavsområdet er fordoblet. Også i kystområderne er der kommet flere storspove.

- Der er med andre ord kraftige indikationer på, at storspovernes udnyttelse af de danske rastepladser tidligere var stærkt reduceret på grund af jagt, siger vadefugleekspert Hans Meltofte fra Dansk Ornitologisk Forening.

Hvor mange lander i Danmark?

Der findes mellem 700.000 og 1.000.000 storspove i Europa. Optællingen skal vise, hvor mange af dem der vælger at stoppe i Danmark, når de er på træk.

Bestanden er dog svindende. Derfor er storspoven kommet på den internationale naturbevaringsorganisation IUCN's liste over de mest truede dyr og planter. Kun tre andre danske fuglearter - rød glente, stor kobbersneppe og engsnarre - er truede på globalt plan.

Tendensen viser, at flere stopper i Danmark. Hans Meltofte gætter på, at der vil blive talt 10-20.000 storspove i Danmark på lørdag.

Facebook
Twitter