Fremtidens ældrepleje? Flere kommuner laver bofællesskaber for seniorer

Bofællesskaberne giver både en øget livskvalitet og en økonomisk gevinst hos kommunerne, lyder det.

Her nydes kaffen, mens der bliver snakket løs i seniorbofællesskabet i Kolding. (© dr)

Flere ældre siger farvel til livet med egen hæk og hoveddør og flytter i stedet i bofællesskab med andre seniorer.

Rundt om i landet pibler det nemlig frem med såkaldte seniorbofællesskaber.

Ny forskning viser, at der er penge at spare, og så øger det også ældres livskvalitet at bo sammen med andre.

I 27 kommuner bor ældre allerede i kommunale eller almene bofællesskaber, mens seniorbofællesskaber er på vej i 11 andre kommuner, viser en rundspørge foretaget af DR blandt landets kommuner.

Én af dem, der har taget springet, er 79-årige Svend Aage Schiermer, som for otte år siden flyttede i et bofællesskab. For ham betyder det at bo tæt på andre tryghed i hverdagen.

- Det betyder, at man kan være i sin lejlighed og være tryg, fordi man har nogen, der bekymrer sig om én og tager sig af én, hvis man mangler hjælp, siger han.

Svend Aage Schiermer er 79 år og bor i seniorbofællesskab i Kolding. Her er de på vej på den ugentlige gåtur. (© dr)

Giver en øget livskvalitet

Noget tyder på, at glæden ved seniorbofællesskaberne går igen hos mange af beboerne. En undersøgelse lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd for foreningen Realdania viser, at 91 procent af de ældre, der flytter i et bofællesskab, oplever en øget livskvalitet.

- Når man bor tættere på hinanden, betyder det, at man møder hinanden oftere, og at man er med til at holde øje med hinanden. Man får også et fællesskab, hvor man kan hjælpe hinanden, siger Realdanias direktør, Jesper Nygård.

Han peger også på, at der er flere steder, hvor samfundet og den offentlige sektor sparer penge.

- Udover den enkelte får et bedre liv, får vi også en samfundsmæssig besparelse.

Og det bekræfter en undersøgelse fra Rambøll også. Undersøgelsen viser, at de offentlige udgifter til praktisk hjælp kan blive reduceret væsentlig ved bofællesskaber.

Bofællesskaberne er bygget op omkring lejligheder, hvor de ældre kan trække sig tilbage og lukke døren, men hvor der så er fællesarealer, hvor fællesskabet kan dyrkes, og man kan nyde hinandens selskab.

'Er til gavn for alle parter'

I Kolding Kommune, hvor Svend Aage Schiermers bofællesskab befinder sig, mener de, at kommunens to bofællesskaber allerede nu giver en besparelse på ældrepleje-posten.

- Når man tager sig af hinanden, og man får det sociale fællesskab, falder behovet for anden hjælp, og det har selvfølgelig en indflydelse på kommunens økonomi, siger Søren Rasmussen (DF), der er formand for seniorudvalget i Kolding Kommune.

- Det her er noget, som er til gavn for alle parter.

Lige nu har kommunen også over 400 seniorer på venteliste til de 66 boliger, der er i Svend Aage Schiermers bofællesskab.

Sådan ser det ud. Seniorbofællesskabet i Kolding, hvor Svend Aage Schiermer bor. (© dr)

Kolding kommune har lavet en rundspørge rettet mod alle borgere over 65 år i kommunen. Den viser, at hver fjerde overvejer at flytte i et bofællesskab.

Og det er de helt simple ting, som gør, at Svend Aage Schiermer er glad for at bo i fællesskab med andre ældre.

- Jeg har tit og ofte nogen, som ringer til mig og siger 'prøv lige at kigge ned i lejligheden'. Vi synes, at det ser mærkeligt ud med gardinerne og så videre er ikke trukket fra. Heldigvis er der sjældent noget i vejen, men det er sådan.

Udover de kommunale initiativer er der også en del bofællesskaber, der er bygget af private investorer.