Friskole-ekspert: Stramninger kan øge radikalisering

Aftalen om skærpet tilsyn med friskoler kan virke stik imod hensigten, siger lektor og forfatter Annette Haaber Ihle.

Iqra Privatskole i Københavns Nordvestkvarter med 560 elever er en af de skoler, der har været under skærpet tilsyn. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Stramningerne af reglerne for frie grundskoler kan ende med at blive et politisk selvmål, der styrker en følelse af politiske overgreb i muslimske kredse.

Det mener antropologen Annette Haaber Ihle, der er lektor og Ph.d. ved professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring og forfatter til bogen "Muslimske Friskoler i Danmark."

- Det er ikke er en god ide at give børn, unge og lærere, der flokkes om skolen, argumenter for at føle sig forfulgte. Hvis der er noget, der skaber radikalisering og illoyalitet i forhold til stat og samfund, så er det, at man erfarer overgreb fra statens side, siger hun.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blev i går enige om en aftale, der blandt andet skærper tilsynet med de frie grundskoler - friskolerne.

Desuden bliver det muligt at fratage en friskole sit statstilskud, uden at den først har været under skærpet tilsyn, hvis eksempelvis en leder eller en lærer har ytret støtte til terror.

Ni muslimske skoler under skærpet tilsyn

Aftalen blandt samtlige Folketingets partier minus Enhedslisten og Alternativet, der forlod forhandlingerne, er indgået i kølvandet på en række problemer med især muslimske friskoler, der ikke har overholdt loven.

Senest blev skolen Nord-Vest Privatskole i Københavns Nordvestkvarter lukket efter brug af undervisningsmateriale på arabisk, hvor ord som kamp og jihad blev brugt.

De nye stramninger vil dog få den uheldige effekt, at de vil også vil ramme de friskoler, der ikke har problemer med at leve op til de demokratiske værdier i Danmark.

- Mange, knyttet til skolerne vil føle sig som prygelknabe i forhold til enkelte friskolers mindre heldige aktiviteter. Denne forargelse vil måske endda række langt ud over de muslimske friskoler, til andre religiøse skoler og helt ud i den større friskolekreds, siger Annette Haaber Ihle.

I forhold til at sikre en demokratisk dannelse på friskolerne ville det have været mere effektivt, hvis loven stillede krav om, at alle skolelærere Danmark skal være uddannede lærere, mener hun.

- Læreruddannelsen lægger meget vægt på at få de studerende til at forstå, hvad der ligger i demokratisk læring, og den opgave, lærerne har med at udvikle elevernes politiske identitet og dermed fortolke, hvad der ligger i folkeskolens forenklede fællesmål.

Institut for Menneskerettigheder holder øje

I sommer var Socialdemokraterne fremme med et forslag om helt at sløjfe det økonomiske statstilskud til friskoler med en andel af børn med udenlandsk baggrund på over 50 procent - med den virkning, at en stribe muslimske friskoler ville blive lukket.

Forslaget fik kritik fra Institut for Menneskerettigheder. Her anerkender man udfordringen i forhold til at sikre integration i Danmark, men det må ikke ske ved at diskriminere en bestemt gruppe.

- Hvis man laver tiltag alene rettet mod muslimske friskoler, så bimler alarmklokkerne. Det er meget svært at retfærdiggøre i forhold til reglerne om, at man ikke må diskriminere, siger ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg.

De nye stramninger af reglerne går ikke nær så vidt som Socialdemokraternes forslag. Men der er lagt op til, at en friskole kan blive lukket og frataget sit tilskud, uden at have været under skærpet tilsyn forinden.

- Det, vi har set nu, giver ikke anledning til særlig udtalt bekymring. Men vi vil se nærmere på det, når der kommer et lovforslag. Det, vi vil se særligt efter, er, hvordan man i praksis administrerer reglerne. Altså hvis det viser sig, at de administreres på en særlig måde i forhold til muslimer, som er diskriminerende, siger Maria Ventegodt Liisberg.

Facebook
Twitter