Frustreret far klagede over mobning: Efter fem måneder er der ingenting sket

Klage over mobning af 11-årig strandede i en mailboks.

Morten Nalepa havde håbet, at Den Nationale Klageinstans mod Mobning kunne hjælpe med at finde en løsning på problemerne i sønnen Noahs klasse.

Morten og Dorthe Nalepa blev håbefulde, da der i august sidste år blev oprettet et nyt klageorgan mod mobning.

Deres 11-årige søn Noah Nalepa var lige startet i 5. klasse, og igen var der problemer med hans trivsel i klassen.

- Han havde søvnproblemer, spiste ikke rigtig om aftenen og ville ikke i skole, fordi han havde ondt i maven, siger Morten Napela, der er projektleder i byggebranchen.

Mobning eller ej

Siden 2. klasse har forældreparret jævnligt været i dialog med skolen, når deres søn er kommet trist hjem fra skole og har fortalt, at han igen var blevet valgt sidst, eller at han havde tilbragt frikvarteret på toilettet, fordi der ikke var nogen at lege med.

- Vi vil betegne det som svær mobning i perioder, siger Morten Nalepa.

Skolen, hvor Noah går, har imidlertid en anden opfattelse. De medgiver, at der til tider har været problemer i klassen, men ikke at Noah Nalepa er blevet mobbet.

Skolen mener, at der er taget hånd om problemet ved blandt andet at holde møder med klassens drengegruppe, men det har ifølge forældrene ikke været nok.

Uenigheden har tidligere fået Morten Nalepa til at klage til Næstved Kommune, og forældrene har bedt om at få deres søn flyttet til parallelklassen, hvilket blev afslået. Derfor håbede forældreparret, at den nyoprettede, nationale klageinstansen for mobning ville kunne finde en løsning på problemet.

Har skolen ikke lyttet og løst problemet?

- Det synes jeg ikke. Vi samarbejder selvfølgelig med skolen, og lige nu er vi inde i en god periode, men vi står stadigvæk fast i vores krav om et klasseskift, fordi vi tror, der kommer flere episoder, siger Morten Nelepa.

- Vi har stået fast og er blevet ved, fordi vi mener, at skolen ser det med andre øjne end os. Og der har vi brug for en tredjepart, siger han.

Et halvt år senere

Forældrene sendte klagen i september 2017, men i dag, næsten et halvt år senere, er der ikke sket noget.

- Jeg forventede jo, at vi fik en forholdsvis hurtig afgørelse, for det drejer sig om et barn, der i princippet holdes som gidsel, siger Morten Nalepa, der er frustreret over, at sagsgangen er så besværlig og bureaukratisk.

Efter at have sendt klagen i september hørte Morten Nalepa i første omgang ingenting fra klageinstansen. I november ringede han dem op for at høre, hvordan det gik med sagen og fandt ud af, at den ikke var behandlet endnu. Først her fik han en bekræftelse på, at organet havde modtaget klagen, og den blev først på det tidspunkt sendt videre til skolen og kommunen.

Siden da er der ikke sket mere. Det fandt Morten Nalepa ud af, da han i februar i år igen rykkede den nationale klageinstans mod mobning.

Her lød svaret, at klageinstansen ikke ville gøre mere ved hans klage.

Ifølge klageinstansens retningslinjer er det nemlig nu op til skolen at tage næste skridt og stoppe mobningen, som skolen ikke mener finder sted. Herefter lyder proceduren, at Morten Nalepa igen kan klage til skolen, som herefter skal tage stilling til klagen. Hvis parterne stadig ikke kan blive enige, skal skolen sende forældrenes nye klage til klageinstansen mod mobning, som herefter skal behandle den igen.

- Det forstår jeg ikke, for alle parter kender jo sagen. Vi tog jo netop fat i klageinstansen, fordi vi ikke kom nogen vegne med skolen eller kommunen, siger Morten Nalepa.

- Og så forventer man, at der er en tredjepart, der går ind og mægler i sagen og finder en løsning, der er holdbar for begge parter.

Klageinstans: Vi er ikke i mål endnu

I Klageinstansen mod Mobning kan man godt forstå, at Morten Nalepa har oplevet sagsgangen som frustrerende.

- Når jeg hører det her, så er det noget, vi skal kigge nærmere på, siger direktør Jannie Lindskov, der erkender, at instansen ikke er "i mål endnu".

- Det er ny lovgivning, og skolen og kommunerne skal lige lære de nye regler at kende og have lov at organisere sig på ny. Jeg synes, det er tegn på, at der stadig er et behov for at finde ud af, hvordan man som skole og kommune skal håndtere de nye mobberegler på området, siger hun.

Efter DR Nyheder har talt med Klageinstansen mod Mobning, har instansen ringet Morten Nalepa op og forklaret, at hans klage var strandet i en indboks i Næstved Kommune, og derfor først bliver behandlet nu.

Den forklaring bekræfter Næstved Kommune, som dog samtidig forklarer, at der var sat autosvar på indboksen, og at Klageinstansen for Mobning derfor burde have vidst, at klagen ikke var kommet frem.

Sådan behandles en klage

  • Når du har klaget, skal Den Nationale Klageinstans mod Mobning sende din klage til skolen (eller til en, der bestemmer over skolen).

  • Skolen skal derefter gå i gang med at standse mobningen. Du eller andre kan blive spurgt om, hvad der er sket, og skolen skal lave en plan for, hvordan problemerne skal standses.

  • Hvis du ikke synes, at mobningen stopper, eller at skolen gør nok, så kan du klage til skolen.

  • Skolen skal så vurdere, om de giver dig medhold i din klage, om de giver dig delvist medhold din klage, eller om de ikke giver dig medhold i klagen.

  • Skolen skal fortælle dig om deres afgørelse, så du har mulighed for at overveje, om du er enig i afgørelsen.

  • Hvis du ikke er enig i skolens afgørelse, eller hvis skolen ikke giver dig medhold i din klage, skal skolen sende klagen videre til klageinstansen mod mobning.

  • Klageinstansen skal se på sagen og vurdere, om skolen har overholdt reglerne og gjort det, den skal.

  • Hvis klageinstansen vurderer, at skolen ikke har gjort det, den skal ifølge reglerne, vil klageinstansen pålægge skolen at få arbejdet gjort.

  • Hvis klageinstansen vurderer, at skolen har overholdt reglerne og gjort tilstrækkeligt, får skolen hjælp til at vurdere, om den kan gøre andre ting for at stoppe mobningen.

FacebookTwitter