Frygter for børn med adhd og autisme: 'Tæppet er revet væk under dem'

Børnenes mentale helbred kan blive værre, når de skal være hjemme.

Børn med adhd og autisme står i en meget svær situation, når coronavirus har ændret strukturen i deres hverdag. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Børn med autisme og adhd har mistet deres medicin: Strukturen i hverdagen.

Coronavirus har lukket børnehaver eller skoler, og det kan få alvorlige konsekvenser, advarer fagfolk og foreninger.

For når børnenes faste rutiner og rammer er væk, er det som at rive tæppet væk under dem.

De har ikke hjælp til at danne overblik længere, lyder det fra forsker i klinisk psykologi Anne-Mette Lange fra Aarhus Universtitetshospital.

- Det kan faktisk få adhd-symptomerne til at synes meget værre, fordi de ikke har en ydre styring i form af deres rutiner. Jeg forventer helt klart, at de her børn kan få forværret deres tilstand. De er så afhængige af struktur, siger hun.

Foreløbig er daginstitutioner og skoler lukket frem til 30. marts, men regeringen vil ikke afvise, at perioden kan forlænges.

Ifølge regeringen er der dog med en ny bekendtgørelse åbnet for, at børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan blive i deres dagtilbud eller undervisningstilbud, men meget tyder på, at meget få gør brug af det.

Ifølge Kommunernes Landsforening er det på dagtilbudsområdet kun omkring to procent af børnene, der lige nu er i nødpasning. På skoleområdet gælder det under en procent af eleverne fra 0.-3. klasse.

Vanskeligst med forældre, der arbejder hjemme

Coronavirus betyder, at mange forældre nu er tvunget til at arbejde hjemmefra, og det kan gøre det enormt vanskeligt at skabe struktur for børn med autisme eller adhd, lyder det.

- Udfordringerne er ekstraordinære for forældre, hvis de også har hjemmearbejde at passe.

- Børnene skal have hjælp til at lære de nye rutiner at kende. Man kan ikke bare lave et skema med nogle billeder eller noget på skrift og forvente, at børn følger det. Der skal så mange andre greb til for at hjælpe dem, siger Anne-Mette Lange.

Sæt forventningerne ned

I adhd-foreningen frygter direktør Camilla Lydiksen også konsekvenserne for børn med særlige behov.

- Nogle børn vil måske få svært ved at komme tilbage i skolen igen. Nogle børn vil få en forværring af deres trivsel og mentale helbred og måske få ødelagt en god udvikling, de ellers var inde i. Og nogle familier vil få så svært ved at hænge sammen – både helt lavpraktisk og på det relationelle plan – at det vil trække negative spor også efter corona, siger hun.

I hendes øjne vil det nærmest være umuligt for forældre at passe et arbejde hjemmefra, samtidig med at de skal skabe struktur og nye rammer for et barn med særlige behov.

- Det bedste råd vil nok være at få besvaret mails og talt i telefon, mens børnene er optaget af deres skærm, og ellers ikke have forventninger til, at man kan nå noget særligt. Måske kan man få arbejdet nogle timer, mens de sover.

- Det vil være vigtigt at tale med sin arbejdsgiver om ens situation og eventuelt lave en særlig aftale om at indhente timerne senere eller noget andet, siger Camilla Lydiksen.

Mangler 'bibliotek' af lege

Ifølge Landsforeningen Autisme er problemet ganske enkelt, at børnene ikke kan finde ud af at udfylde det tomrum, de aflyste aktiviteter efterlader.

- Andre børn har et 'katalog' eller 'bibliotek' af lege inde i deres hoved, som de har leget i deres liv. De kan næsten altid bruge deres lagrede erfaringer til at finde en spændende aktivitet eller leg.

- Hvis man har autisme, har man én plan: mandag kl. 11.00 har jeg stavning med Louise. At afvige fra strukturen giver et tomrum. Hvis barnet selv skal finde på noget at fylde i tomrummet, kan der opstå mange svære situationer, siger landsformand Heidi Thamestrup.

Hun mener, at det er meget vigtigt, at forældrene fortæller deres børn, at den nye situation er en begrænset periode, og at verden bliver 'normal' igen.

Fra Landsforeningen Autisme lyder også en opfordring om at skabe gode rammer for fysisk aktivitet.

- Fysisk aktivitet gør børnene i stand til at slappe af og koncentrere sig bedre. Senere må man spille nogle spil eller lege, så de oplever at blive set og hørt og mødt af de voksne, de er afhængige af, og som de har nære relationer til.

- Man skal finde overskud til at aktivere børnene så meget som muligt. De skal ikke tænke på coronavirus hele tiden. De skal være børn, siger Heidi Thamestrup.

Ifølge regeringen er der i en ny bekendtgørelse givet mulighed for, at børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan blive i deres dagtilbud eller undervisningstilbud.

Opdatering: Det er tilføjet, at der i en ny bekendtgørelse er åbnet for, at børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov kan blive i deres dagtilbud eller undervisningstilbud.

Autisme og adhd

  • Blandt børn i skolealderen er der på verdensplan én ud af 300, der har fået stillet diagnosen autisme, men formodentlig har flere autisme blot uden at være blevet diagnosticeret.

  • Autisme medfører en anderledes måde at opleve verden, der giver udfordringer i forhold til at indgå i sociale sammenhænge og kommunikere med andre mennesker.

  • Adhd er en neuropsykiatrisk lidelse, der påvirker din opmærksomhed, dit aktivitetsniveau og din impulskontrol.

  • Foreløbige undersøgelser viser, at adhd er en forstyrrelse, der udgår fra et område dybt inde i hjernen og gennem netværket af nerveceller påvirker mange forskellige områder i hjernen.