Frygter lukning: Kattens Værn fuppet for millioner

Den 75 år gamle forening Kattens Værn er truet på sin eksistens efter at være blevet fuppet for mange millioner i forbindelse med leasing. Kassen er tom og medlemmerne opfordres til at give bidrag.

Kattens Værn hjælper katte med at finde et godt hjem. Men nu er foreningen truet på livet.

Den 75 år gamle forening Kattens Værn er i krise. Kassen er tom og ifølge direktør Michael Christiansen er situationen så alvorlig, at foreningen risikerer at måtte dreje nøglen om, hvis ikke medlemmerne støtter økonomisk.

Det skriver han i årsberetningen for 2011, som er gengivet i foreningens blad Kattens Venner, der netop er sendt ud til medlemmerne.

Årsagen til foreningens problemer er først og fremmest at man i årene 2005-2008 har indgået en række leasingaftaler, der samlet har kostet foreningen syv millioner kroner. Hvorfor og under hvilke omstændigheder aftalerne er indgået ved Michael Christiansen ikke, men at foreningen er blevet bedraget er ifølge ham uomtvisteligt.

- Hvordan dette kunne ske i en mindre foreningen uden nogen ansvarlige stillede spørgsmål er ganske uforståeligt. Men at nogen bevidst har bedraget foreningen er uomtvisteligt.

Tre kopimaskiner for syv millioner

Foreningen betaler stadig 650.000 kroner om året på den sidste leasing-kontrakt. Og det eneste foreningen har fået ud af de mange millioner er tre kopimaskiner, hvoraf de to ifølge direktøren stort set står ubrugte hen.

De mange millioner i leasing-udgifter har drænet foreningens kassebeholdning og da foreningen samtidig er tynget af et stort byggelån og har oplevet et fald i antallet af arvesager, gaver og donationer, har foreningen måtte skære ned på sine aktiviteter mange steder i landet og lukket afdelinger. Men trods sparerunderne er der stadig behov for at få tilført midler, skriver Michael Christiansen i medlemsbladet.

- Hvis Kattens Værn skal overleve som forening kræver det omgående kapital via til en start for eksempel et salg af foreningens ejendom eller via donationer, skriver Michael Christiansen.