Fugleinfluenza - fakta om den flyvende trussel

Fugleinfluenza blev første gang beskrevet i 1880 og kan ramme alle fuglearter. I 1997 blev de første mennesker smittet i Hong Kong og 18 døde. Mange myter og misforståelser om fugleinfluenza florerer. Her er fakta.

Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men kalkuner og høns er mest følsomme, mens svømmefugle er mere modstandsdygtige. (Foto: Chor Sokunthea © Scanpix)

Fugleinfluenza er en af tidens mest omtalte sygdomme og jævnligt berettes om nye udbrud, der kommer stadig nærmere Danmarks grænser.

Nogle kunne forledes til at tro, at sygdommen er en aktuel trussel mod danskernes folkesundhed. Men ifølge alle eksperter er det ikke tilfældet.

Den danske fjerkr?branche risikerer store tab, hvis fugleinfluenzaen sl?r ned i Danmark. (Foto: DR © DR)

Truslen gælder i første række fuglene. Det vil sige, at den danske fjerkræbranche med sin milliardeksport trues af nogle meget alvorlige konsekvenser, hvis sygdommen når hertil. Blot ét konstateret tilfælde, og al eksport bliver standset.

Mennesker kan derimod tage det mere roligt. Det er uhyre sjældent, at mennesker bliver smittet. Og hidtil er det kun sket efter direkte kontakt med syge dyr.

Først når eller hvis den meget omtalte mutation af virusset sker, så sygdommen kan smitte mellem mennesker, bliver faren mere nærværende. I så fald er forudsætningerne for en verdensomspændende epidemi - en såkaldt pandemi - til stede.

En pandemi betyder dog ikke verdens undergang. De danske sundhedsmyndigheder regner ikke med en gentagelse af noget lignende den spanske syge fra 1918-1919, hvor 20-40 millioner døde på verdensplan. I 1957 og i 1968 var der også pandemier, som dog havde et noget mildere forløb.

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er fugleinfluenza (aviær influenza)?Fugleinfluenza, også kaldet aviær influenza, er en smitsom sygdom hos fugle forårsaget af influenza A virus. Hvor alvorlig sygdommen er for fuglene, afhænger af virus. Den subtype, der er i udbrud for tiden blandt fjerkræ i Asien, det østlige Rusland og et afgrænset område af Tyrkiet, er H5N1, som er en alvorlig (højpatogen) type, der kan medføre en dødelighed blandt fjerkræ på op til 100%.

Er fugleinfluenza en ny sygdom?

Nej. Fugleinfluenza har været beskrevet siden 1880. Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men kalkuner og høns er mest følsomme, mens svømmefugle generelt er mere modstandsdygtige.

Den danske fjerkr?branche risikerer store tab, hvis fugleinfluenzaen sl?r ned i Danmark.

Kan fugleinfluenza virus smitte mennesker?

Fugleinfluenzavirus smitter normalt kun fugle og (sjældnere) grise. Den første dokumenterede fugleinfluenzavirus infektion hos mennesker blev påvist i Hong Kong i 1997, hvor 18 personer blev alvorligt syge, og seks af dem døde.

Er alle typer fugleinfluenza lige farlige for mennesker?

Nej, udbrud med H5N1 stammen udgør for øjeblikket den største trussel for folkesundheden. Når man skal vurdere denne risiko, er det væsentligt at vide, præcist hvilken type fugleinfluenzavirus der er årsag til udbrud blandt fugle og fjærkræ. Eksempelvis har der for nylig været et udbrud af fugleinfluenza i Taiwan forårsaget af H5N2 virus, som medfører høj dødelighed blandt fugle, men aldrig er set at kunne forårsage sygdom hos mennesker.

Hvordan kan mennesker smittes med fugleinfluenza?

Mennesker kan få sygdommen gennem tæt kontakt med levende, smittede fugle. Fuglene udskiller virus via sekreter fra luftvejene samt gennem afføring. For eksempel kan man på markeder, hvor der er levende fjerkræ, komme i forbindelse med støv, der indeholder pulveriseret, tørret afføring.

Bliver mennesker ofte smittet med H5N1 stammen?

Nej, det sker meget sjældent. Under udbruddet i Hong Kong i 1997 kunne smittekilden i alle tilfældene spores tilbage til kontakt med syge fugle på farme (1 tilfælde) og på markeder med levende fjerkræ (17 tilfælde).

Den danske fjerkr?branche risikerer store tab, hvis fugleinfluenzaen sl?r ned i Danmark. (Foto: DR © DR)

Hvad er symptomerne på fugleinfluenza hos mennesker?

Symptomerne varierer fra almindelige influenzalignende symptomer (feber, hoste, synke- og muskelsmerter) til øjenbetændelse, lungebetændelse og alvorlig akut luftvejssygdom.

Kan sygdommen behandles hos mennesker?

Der findes få lægemidler mod virus, og fugleinfluenza H5N1 virus har vist sig at være resistent over for nogle af midlerne. Flere laboratorier er ved at undersøge, hvor effektive de antivirale midler er mod H5N1 stammen. Der arbejdes på at udvikle en effektiv vaccine, men der vil formentlig gå måneder, før en sådan bliver tilgængelig.

Kan en almindelig influenzavaccination benyttes mod fugleinfluenza?

Nej, vaccinen indeholder ikke fugleinfluenzavirus stammen, og vil derfor ikke kunne beskytte mod fugleinfluenza.

Findes der en vaccine mod fugleinfluenza?

Der findes ingen vaccine mod fugleinfluenzavirus H5N1, som er årsag til de aktuelle udbrud. WHO er begyndt på udviklingen af en sådan vaccine, men der vil gå måneder, før den vil kunne bruges til større befolkningsgrupper.

Hvordan beskytter man sig mod fugleinfluenza?

Man skal holde sig fra levende fjerkræ i de lande, hvor der er udbrud af fugleinfluenza, hvilket for tiden er store dele af Asien, det østlige Rusland og et afgrænset område af Tyrkiet. Særligt skal man holde sig fra markeder, hvor der sælges levende fjerkræ.

Hvem er blevet syge af fugleinfluenzavirus i Asien?

Indtil nu har de fleste patienter været børn og yngre voksne. Det er endnu ikke muligt at udtale sig om årsagen til dette.

Hvor farlig er fugleinfluenza?

Personer, der indtil nu har fået konstateret fugleinfluenza, har haft en høj dødelighed.

Kan fugleinfluenza smitte fra person til person?

Smitte med fugleinfluenza fra menneske til menneske er kun set i meget få tilfælde. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er konstateret smitte fra person til person under det aktuelle udbrud i Asien, det østlige Rusland og et afgrænset område af Tyrkiet. Skulle det ske, at et menneske smittes med både fugleinfluenza og almindelig influenza samtidig, kan gener fra de to influenzavirus "blande sig med hinanden", hvorved der skabes en helt ny virus subtype, som måske ville kunne smitte fra menneske til menneske. Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, hvor stor sandsynligheden er for, at dette sker.

Hvordan kan fugleinfluenza bekæmpes?

Den vigtigste måde at bekæmpe spredningen af sygdommen hos fugle er ved at slå smittede fugleflokke ned og derefter indføre karantæne og rengøring af farmen. Dette vil mindske mulighederne for yderligere smittespredning, både til andre fugleflokke og til mennesker. Millioner af fugle er allerede slået ned. I Hongkong kom man udbruddet i 1997 til livs ved at slå hele bestanden ned.

Hvorfor ser man så alvorligt på de aktuelle udbrud blandt fugle i Asien?

For det første har det vist sig, at H5N1 stammen har evnen til at springe over barrieren mellem fugle og mennesker, og derved forårsage alvorlig sygdom med høj dødelighed blandt mennesker. For det andet er der risiko for at den nuværende situation kan udvikle sig til en influenzapandemi blandt mennesker. (En pandemi er en verdensomspændende epidemi). Dette forudsætter, at virus ændrer sig genetisk til en helt ny subtype, som meget få, hvis overhovedet nogen, mennesker vil være immune over for, og at den kan smitte fra person til person.

Er det farligt at spise kylling?

Nej, der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Man bør, som altid ved omgang med kød, vaske hænder grundigt og stege kødet godt. Ligeledes bør æg være kogte/gennemstegte. Virus dræbes ved 70 grader C. Fødevaremyndighederne har indført stop for import af fjerkræ fra lande med fugleinfluenza for at sikre mod overførsel af smitte til levende dyr.

Kan man rejse til lande med udbrud af fugleinfluenza?

Der er aktuelt ingen restriktioner med hensyn til rejse til lande, hvor der er udbrud af fugleinfluenza af typen H5N1 blandt fugle eller mennesker.

I hvilke lande er det aktuelt blevet konstateret, at mennesker er blevet smittet med fugleinfluenzavirus (H5N1)?

Aktuelt er der konstateret smitte af mennesker i Vietnam, Thailand, Cambodja, Kina og Indonesien. På WHO´s hjemmeside kan man holde sig opdateret med hvor der er udbrud blandt mennesker.

I hvilke lande er der konstateret fugleinfluenza (H5N1) blandt dyr?

Indtil videre er der konstateret fugleinfluenza i blandt andet Vietnam, Thailand, Cambodja, Taiwan, Indonesien, Kina, Mongoliet, Rusland, Tyrkiet, Kroatien og Rumænien. På Danmarks Fødevareforsknings hjemmeside opdateres jævnligt, hvilke lande sygdommen er fundet i.

Hvad kan man gøre for at undgå smitte ved besøg i et land med fugleinfluenza?

Man bør holde sig væk fra levende fjerkræ i de områder, som er ramt af fugleinfluenza, det vil sige dyrefarme og markeder, hvor der sælges levende dyr (”wet markets”).

Skal man medbringe medicin mod influenzavirus på udlandsrejser?

Nej. De forholdsvis få sygdomstilfælde blandt mennesker i Asien skyldes smitte fra fugle og fjerkræ. Smitterisikoen kan let afværges ved at følge ovenstående råd. Hvis rejsende udvikler influenzalignende symptomer i forbindelse med deres ophold, kan dette skyldes mange forskellige infektioner. Derfor anbefales det ikke, at rejsende medbringer medicin til selvbehandling af influenza. Derimod tilrådes det at søge læge.

Med tilladelse fra Statens Serum Institut - 19. oktober 2005

Facebook
Twitter