Fund af potentialt farligt giftstof: Alle vandværker skal testes

Miljø- og Fødevareminister kræver øjeblikkelig handling efter potentielt farligt giftfund

Der er fundet 75 nye giftstoffer i grundvandet. (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal)

- Alle landets kommuner skal hurtigst muligt teste deres drikkevand for Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Sådan lyder meldingen fra Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen.

Han er bekymret for drikkevandets tilstand, efter Danske Regioner har oplyst, at de har fundet 75 helt nye giftstoffer i det danske grundvand. Og her vækker særligt stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre bekymring.

Kan være kræftfremkaldende

Stoffet blev brugt fra 1982 til 2000 i produktion af blandt andet hvede, kartofler, ærter og løg samt i træ- og bundmaling. Det har hidtil ikke været på listen over stoffer, som vandværkerne kontrollerer. For nylig blev det fundet ved to drikkevandsboringer, og det er netop derfor, at ministeren har råbt vagt i gevær.

- Jeg beder kommunerne om at teste det, fordi jeg vil være sikker på, at det ikke er i vores drikkevand. Vi ser på det med stor alvor, fordi det kan være skadeligt for vores arveanlæg, siger miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen.

Danske Regioner har foretaget 639 prøver for Chlorothaloniol-amidsulfonsyre ved steder som lossepladser, maskinstationer og gartnerier, hvor giftstoffet kan være spildt. Stoffet blev fundet i mere end hver tredje prøve, og netop dette stof er særligt farligt, fortæller Hans Sanderson, der er seniorforsker indenfor risikovurdering og toksikologi ved Aarhus Universitet.

- Man har en bekymring om, at stoffet er muligt kræftfremkaldende og kan påvirke menneskers arveanlæg, og kræftfremkaldende stoffer skal altid undgås, siger Hans Sanderson.

Vi skal holde bedre øje

Fundet sker efter Danske Regioner i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS har gennemgået alle de pesticider, der er brugt i Danmark siden 1956 og vurderet, hvilke risici der er ved stofferne. Nu er en række pesticidfund blevet analyseret, hvilket har identificeret en lang række helt nye giftstoffer - heriblandt Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

- De mange fund viser, at det er vigtigt, at vi holder øje med punktkildeforureninger, og at vi skal sikre os, at det ikke går i drikkevandet, siger Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen.

Hos Danske Regioner er man overraskede, men man ser positivt på resultatet, fordi det er et udtryk for, at vi er blevet klogere på et område, hvor der hidtil har været store mørketal.

- Det er godt, at vi har fundet de her stoffer, så vandværkerne kan blive opmærksomme på det og undgå, at det her når ud til vandhanerne, siger Heino Knudsen, der er formand for miljøudvalget i Danske Regioner.

Det kan ifølge Miljø- og Fødevareministeriet tage et par måneder, inden der er landsdækkende resultater og dermed sikker viden om, hvor udbredt stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre er i drikkevandet. Ikke alle grundejere er oplyste om, at stofferne er fundet på deres jord, og derfor kan DR Nyheder heller ikke få oplyst, hvor i landet fundene er gjort.