Genåbning kan føre til tredje bølge: Sundhedsstyrelsen kalder det 'fagligt uhensigtsmæssigt'

Vi kan ramme 870 indlagte i april med den genåbning, eksperter lægger op til.

Op mod 900 patienter kan være indlagt med coronavirus midt i april, hvis vi gennemfører en genåbning, som den eksperter anbefaler. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Da antallet af indlagte med coronavirus i december steg støt og nærmede sig 900 blev sundhedspersonale bedt om at aflyse julen og gå på arbejde.

Beredskabsplanen for indlæggelser i dele af landet blev sprængt. Og hospitalerne udsatte alle planlagte operationer og ambulante besøg.

Et lignende scenario kan blive til virkelighed i midten af april, hvis det bliver besluttet at følge eksperternes nye anbefaling til en genåbning af Danmark.

Den medfører, at man bevidst planlægger med en tredje bølge, hvor man midt i april rammer cirka 870 indlagte med coronavirus - altså en situation, der minder om anden bølge, som vi så frem mod jul sidste år.

Det fremgår af beregninger, som eksperter i den såkaldte indsatsgruppe har lavet for regeringen. I øjeblikket er 254 indlagte med coronavirus.

I eksperternes notat står der om tiden efter midten af april, at modellerne er "meget usikre", men at de indikerer, at tallene for indlæggelser vil stige yderligere.

Det fremgår også af notatet, at det i beregningerne er forudsat, at den mere smitsomme britiske variant B117 ikke leder til flere indlæggelser end de varianter, der hidtil har været i Danmark.

Samtidig bemærkes det dog, at der i Skotland og England er observeret en øget risiko for indlæggelse blandt personer, der er smittede med B117, "som også kan være gældende for Danmark". B117 udgjorde i uge 7 57 procent af alle smittetilfælde i Danmark og ventes snart at dominere helt.

SSI: Meget usikkerhed

Sundhedsstyrelsen forholder sig meget bekymret til udviklingen hen mod knap 900 indlagte i samme notat og skriver blandt andet, at det vil være decideret "fagligt uhensigtsmæssigt", hvis belastningen af sygehusvæsenet igen nærmer sig det, vi så under den anden bølge.

I notatet forudser Sundhedsstyrelsen også, at en ny periode med høj belastning af sundhedsvæsenet risikerer at presse personalet og at påvirke befolkningens sygdomstilstand på længere sigt.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at belastningen ikke bør overstige 400 indlagte patienter, hvis der samtidig skal være plads til normal drift i sygehusvæsenet.

Det er værd at bemærke, at Sundhedsstyrelsen er en del af indsatsgruppen og dermed også er afsender af anbefalingerne om en genåbning.

Ifølge Tyra Grove Krause, der er afdelingschef i Statens Serum Institut og med i ekspertgruppen, kan beregningerne af genåbningen dog godt vise sig at være for pessimistiske, fordi effekten af eksempelvis foråret og varmere vejr ikke regnet med.

- Der er meget store usikkerheder på de her tal. Det skyldes blandt andet, at vi ved, at når vi kommer længere hen på året, vil der nok være en effekt af foråret. Der er også usikkerhed omkring vaccineudrulningen og hele effekten af lyntest på skolerne, siger hun.

Hele forudsætningen for at kunne lave en genåbning i øjeblikket er også, at vi holder skarpt øje med udviklingen og er klar til at gribe ind, lyder det.

- Vi skal være parat til, at det kan blive nødvendigt at lukke ned, hvis udviklingen ikke går i den rigtige retning. Derfor tør vi godt styre efter det her, i og med at vi regner med, at vi kan reagere i tide, hvis der sker en uheldig udvikling, siger Tyra Grove Krause.

Effekten af genåbningen for de yngste elever i 0. - 4. klasse 8. februar er heller ikke indregnet i eksperternes model.

Det er vaccineplanen til gengæld, men det bemærkes af eksperterne, at den må forventes at blive justeret, når der i den kommende tid kommer flere leverancer - og flere vacciner eventuelt godkendes til brug.

I notatet forklares risikoen for stigende indlæggelsestal trods flere vaccinationer med, at der eksempelvis også i gruppe 12 - de 16-64-årige - vil være personer, der kan få brug for et hospitalsophold. Ifølge planen påbegyndes vaccination af denne gruppe først i begyndelsen af maj.

Professor: Bliver udfordrende

Ifølge ekspertgruppen vil en national genåbning for alle skoleelever på samme tid skabe for voldsomme stigninger i smittetallene. Derfor lægges der op til en regional lempelse med genåbning for de største elever i Nordjylland og Vestjylland og for alle elever på Bornholm.

De nationale lempelser i eksperternes anbefalinger - altså udendørs idrætsaktiviteter, kulturliv og åbning af små butikker - vil alene få den betydning, at der omkring midten af april vil være cirka 350 indlagte med coronavirus.

Derudover kommer så effekten af genåbningen for de ældste skoleelever og andre uddannelsesinstitutioner.

På Aarhus Universitetshospital mærkede de det hårde pres fra et støt stigende antal indlagte i december. Ifølge Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling er det ikke et scenario, man ønsker at komme tilbage i igen.

- Med 800-900 indlagte i midten af april, så vil hospitalerne formentlig blive lige så pressede, som de var omkring juletid. Det var udfordrende, men det må vi forberede os på, siger han.

På Facebook har justitsminister Nick Hækkerup kommenteret eksperternes beregninger, og han skriver, at "det bliver en svær beslutning, der skal træffes".

- Hvis vi følger myndighedernes anbefalinger, betyder det, at vi, når vi når midten af april, må forvente at have omkring 870 indlagte på sygehusene i Danmark med Covid-19. Det er markant flere end i dag. Det er det, eksperternes beregninger viser. Det er mange, skriver justitsministeren.

Han understreger dog, at indlæggelsestallene forventes at stige, selv om der holdes fast i nedlukningen som nu.

DR Nyheder har forsøgt at få Sundhedsstyrelsens til at uddybe bekymringerne i notatet, men presseafdelingen meddeler, at der ikke er yderligere kommentarer.

Danske Regioner er også blevet spurgt til deres syn på et muligt scenario med op mod 900 indlagte med coronavirus i midten af april, men her henvises til Sundhedsstyrelsen.

I eftermiddag mødes regeringen med partilederne for at drøfte eksperternes beregninger. Der ventes at blive meldt en plan for en genåbning ud i morgen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter