Gennem 20 år har læge skadet patienter i Danmark, Sverige og Norge

Svensk læge med fejlbehandlinger bag sig i Skandinavien bragte dansk patient i livsfare.

Læge Mikael Nordfors har i de sidste 20 år arbejdet i både Danmark, Sverige og Norge.

I alle tre lande har en række patienter, pårørende og læger klaget over hans behandlinger, og han har fået både advarsler og været sat under skærpet tilsyn. Men først i sommer greb Sundhedsstyrelsen ind og stoppede ham i Danmark.

Det skete, efter at den svenske læge, ifølge Sundhedsstyrelsen, havde udsat en patient for en livstruende fejlbehandling på en privat, alternativ klinik i Herlev uden for København.

Han ville give patienten en indsprøjtning med et bedøvelsesmiddel ved brystbenet, men kom derved til at stikke hul på hendes ene lunge.

Det fik Sundhedsstyrelsen til at vurdere, at Mikael Nordfors er til ”overhængende fare” for andre patienter, og han fik i juli frataget sin danske autorisation som læge midlertidigt.

Frem og tilbage over grænser

I de foregående 20 år er Mikael Nordfors gentagne gange flyttet hen over grænserne mellem Sverige, Danmark og Norge, uden at klagerne, kritikken og advarslerne i de enkelte lande automatisk er fulgt med.

Reglerne i Norden er sådan, at læger som Mikael Nordfors har ret til at arbejde i både Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, så snart de opnår autorisation i et af landene.

Men selvom landegrænserne dermed er udviskede, flyder oplysninger om advarsler og kritiske sager langt fra frit mellem landene.

Det fastslår flere sundhedsjurister på baggrund af dokumenter, som DR Nyheder har fremskaffet fra Danmark, Norge og Sverige.

- Ud fra et patientsikkerhedsmæssigt synspunkt må man konstatere, at det ikke fungerer tilfredsstillende, siger Mette Hartlev, professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet.

Lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen, mener, at der er tale om en “frit lejde”-ordning for dårlige læger.

- Når oplysninger om lægens historik ikke følger med lægen rundt, betyder det, at man på en måde eksporterer læger, der udgør en patientrisiko, siger han.

Første indberetning i 1995

Den første indberetning om Mikael Nordfors, som DR Nyheder kender til, indløber i 1995, kort efter at han begynder at arbejde som læge.

Det sker i Norge, hvor Mikael Nordfors’ kolleger på en psykiatrisk afdeling er ”stærkt imod” hans’ behandlingsmetoder over for en patient.

De norske sundhedsmyndigheder konkluderer senere, at vilkårene var til stede i den sag for at tage lægens autorisation.

Men Mikael Nordfors beholder sin autorisation og kan dermed fortsætte som læge. Det sker blandt andet, fordi myndighederne i Norge dengang mener, at lægen har erkendt sine fejl, og fordi der var gået lang tid, siden de indberettede fejl fandt sted.

Advarsel på advarsel

Siden følger flere sager. Ifølge DR Nyheders oplysninger får Mikael Nordfors mellem 2002 og 2007 fem advarsler fra de svenske sundhedsmyndigheder for sin behandling af seks patienter. Fire af dem bliver behandlet ved Landsretten i Stockholm, hvor en enkelt advarsel bliver omstødt, mens tre af dem bliver stadfæstet.

Advarslerne i Sverige drejer sig blandt andet om, at Mikael Nordfors har masseret patienter gennem endetarmen, efter at han har givet dem diagnosen piriformissyndrom.

Massagen får han også advarsel for i Norge i 2007. Her skriver Helsetilsynet, Norges svar på Sundhedsstyrelsen, at diagnosen piriformissyndrom er omdiskuteret og meget sjælden, men at Mikael Nordfors har stillet den på mere end hver femte patient.

I advarslen fremgår det også, at Mikael Nordfors har udført massage gennem endetarmen uden at få samtykke fra patienterne.

Helsetilsynet konkluderer, at lægens fremgangsmåde har kunnet “påføre patienterne en betydelig belastning”, og at “lægen har misbrugt sin magtposition over for patienterne”. Advarslen betyder ikke, at Mikael Nordfors mister sin norske autorisation.

Nordfors: Mange patienter fik det bedre

Mikael Nordfors siger til DR Nyheder, at massage gennem endetarmen kan gøre ondt, og at han ikke bruger den mere.

- Men der var utroligt mange patienter, der fik det bedre. Dem hører man bare ikke om, siger han.

At man ikke hører om dem, skyldes ifølge Mikael Nordfors, at den slags billige behandlinger truer lægemiddelindustrien, og at der er nære bånd mellem lægemiddelindustrien og sundhedsmyndighederne. Derfor var ingen interesserede, da han fik omstødt en af sine advarsler ved Landsretten i Sverige.

- I stedet hyrede man journalister til at fremstille mig som én, der begik seksuelle overgreb på patienter. Det er aldrig sket, men sådan så det ud på forsiderne. Derfor blev jeg tvunget til at rejse til Norge, siger Mikael Nordfors.

Et eksempel på en af de avisartikler, der har handlet om Mikael Nordfors' behandling af patienter.

Involveret i dødsafald

Efter at have fået kritik for at give patienter analmassage i Sverige får Mikael Nordfors endnu en advarsel af de svenske sundhedsmyndigheder. Det sker i en sag, hvor han i 2006 var involveret i en patients død.

De svenske myndigheder fastslår, at patienten formentlig døde af forgiftning efter ”indtag af blanding af alkohol og lægemiddel” og giver Nordfors en advarsel for at have udskrevet ”en uforsvarlig mængde piller”, som sammen med patientens alkoholproblem kunne true hans vejrtrækning.

Da advarslen i sagen falder i 2007, er Mikael Nordfors flyttet videre til Danmark. De svenske myndigheder beslutter derfor ikke at træffe yderligere foranstaltninger mod lægen.

Ingen patientkontakt i Danmark

I Danmark arbejder Mikael Nordfors på forskellige psykiatriske afdelinger fra 2006 til 2008. Senest på Amager Hospital, der i 2008 fortæller Sundhedsstyrelsen, at hospitalet vurderer, at Nordfors ikke kan specialisere sig inden for psykiatrien. Herefter kommer Mikael Nordfors under skærpet tilsyn i et år.

To år senere i 2010 konkluderer Sundhedsstyrelsen i et notat, at Mikael Nordfors ikke må have patientkontakt, hvis han skal beholde sin danske autorisation.

Styrelsen skrider dog ikke ind, selvom der kort efter kommer indberetninger, der viser, at lægen arbejder på et privat behandlingssted. Næsten fem år går, før han mister sin danske autorisation midlertidigt.

Nordfors: Det er mediernes skyld

Sundhedsjurist Kent Kristensen har set på den konkrete sag og vurderer, at Mikael Nordfors er en af de læger, som udnytter hullerne i kontrollen med læger, der rejser hen over grænserne i Norden.

- Det er jo et eksempel på en læge, der slæber nogle sager efter sig i de forskellige lande. Når oplysningerne om hans sager ikke automatisk følger med, bliver det sværere for myndighederne at gribe ind tilstrækkelig tidligt, fordi de ikke har det samlede billede, siger han.

Mikael Nordfors selv afviser over for DR Nyheder, at han har spekuleret i, at de dårlige sager ikke altid følger med lægen hen over grænserne, og at myndighederne i ét land ofte stopper med at behandle en tilsynssag, når lægen rejser videre til et andet land.

- Da jeg flyttede til Danmark, var det på grund af mediernes skriverier. Jeg kunne ikke få job nogle steder, siger han.

Mikael Nordfors mener, at han bliver forfulgt, fordi han tilbyder andre behandlinger end det etablerede system.

Hvem forfølger dig?

- Det er vel Sundhedsstyrelsen, hele lægesystemet i Skandinavien. Jeg er ikke alene om det. Der er rigtig mange, som er blevet det. Der er en systematisk forfølgelse af anderledes tænkende. Både i Norge, Sverige og Danmark. Jeg synes, man er i konstant konflikt mellem at hjælpe sin patient og følge reglerne, siger Mikael Nordfors.

I videoen her kan du se et udpluk af DR Nyheders interview med Mikael Nordfors, hvor han taler om at være forfulgt. Klik på play.

Sparsom information til Sverige

Selvom Sundhedsstyrelsen tog den danske autorisation fra Mikael Nordfors i juli i år og vurderede, at han er til ”overhængende fare” for patienter, har han stadig autorisation i Sverige og Norge.

Ifølge hans egne oplysninger arbejder han på en almindelig lægeklinik i det sydlige Sverige.

Sundhedsstyrelsen har kun sendt en ganske kortfattet melding til Sverige og Norge i forbindelse med, at styrelsen tog Mikael Nordfors danske autorisation midlertidigt.

På en såkaldt apotekerliste, som med jævne mellemrum sendes til Norge og Sverige, står der at ”Mikael Nordfors midlertidigt er frataget autorisation”, men uden begrundelse og uden oplysninger fra den omfattende sagsmappe, som Sundhedsstyrelsen har på Mikael Nordfors.

Nordfors: Jeg arbejder i Sverige

Men de svenske myndigheder har brug for oplysninger om, hvorfor Sundhedsstyrelsen har taget lægens autorisation, vurderer sundhedsjurist Kent Kristensen:

- Landene i Norden har i en nordisk aftale en gensidig pligt til at advisere hinanden, når en læge fratages autorisationen, også om baggrunden for at autorisationen er inddraget. Så kan de andre lande vurdere, om der også er baggrund for at rejse en sag mod lægen hos dem.

Mikael Nordfors oplyser, at han ikke længere behandler patienter i Danmark.

- Men så kommer de til mig i Sverige. Men der ikke så mange, som gør det længere. Det er mest svenske patienter, siger han.

Sundhedsstyrelsen: Et langstrakt forløb

Sundhedsstyrelsens direktør for tilsyn, Anne-Marie Vangsted, vil ikke kommentere på den konkrete sag, men siger, at forløbet har været "meget langstrakt".

- I dag behandler vi den her type sager efter en ny praksis, hvor vi griber hurtigt ind, vi træffer afgørelser, og vi offentliggør afgørelserne, siger hun.

I ved, at Mikael Nordfors skal til Sverige og arbejde. I ved, at han har autorisation i Sverige, og at der er en aftale om, at I skal sende begrundelsen med, når han er til overhængende fare for patienterne. Hvad er grunden til, at I ikke giver mere information?

- Vi giver informationen om, at han er til overhængende fare. Jeg er ikke bekendt med, at han har planer om at rejse til Sverige og arbejde nu. Det er ikke noget, som Sundhedsstyrelsen er bekendt med, siger Anne-Marie Vangsted.

10. juni 2015 skriver Mikael Nordfors et svar til Sundhedsstyrelsen, efter at styrelsen har meddelt ham, at de agter at fratage hans autorisation. Han slutter med denne sætning.

Jeg står ellers med et dokument her, hvor han skriver til jer, at han tager til Sverige. Det har han sendt til jer. Hvordan hænger det sammen med, at du står og siger, at du ikke er bekendt med, at han skal til Sverige?

- Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag. Det eneste, jeg kan sige, er, at der har været tale om et for langstrakt forløb.

I videoen her kan du se et udpluk af DR Nyheders interview med Anne-Marie Vangsted. Klik på play.

Mikael Nordfors har den 7. oktober 2015 oplyst til DR Nyheder, at han er blevet fyret fra lægeklinikken i Sverige. Det er sket efter DR Nyheders første dækning af sagen.

Hvis du kender noget til sagen om Mikael Nordfors eller til lignende sager, hvor læger flytter mellem landene i Norden, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på laeger@dr.dk