Genstarten for de ældste elever nærmer sig, men langt fra alle skoler er klar

Folkeskolerne skal tage imod flere elever fra på mandag, men det volder besvær flere steder i landet at få plads til alle.

De mindste børn i grundskolen har været i skole siden april. På mandag skal de ældste elever også i skole igen.   (Foto: Anne Bæk © Scanpix)

For de ældste skoleelever ringer det på mandag igen ind til undervisning på folkeskolerne landet over.

I hvert fald efter planen.

Retningslinjerne for, hvordan skoler og institutioner skal håndtere hverdagen, når de største elever vender tilbage, blev i går lagt frem af Børne- og Undervisningsministeriet.

Men det er ikke alle skoler, der føler sig klar til at byde elever fra 6. til 10. klasse velkommen mandag morgen. De har ellers gået i skole hjemmefra siden midten af marts.

Retningslinjerne fra ministeriet er nemlig alt for løse og vage til, at skolerne kan nå at fortolke dem og forberede sig, lyder det fra Skolelederforeningen.

I Kerteminde Kommune kan kommunens seks folkeskoler først være klar til at tage imod de store elever fra 25. maj, da der er brug for tid til at fortolke og implementere de

retningslinjer
, som kom ud i går.

- Det er selvfølgelig lidt trist, siger skolebestyrelsesformand på Kerteminde Byskole, Svend Riis Eriksen.

Men det er nødvendigt, siger Annemette Haahr Winther, der er chef for unge og skole i Kerteminde Kommune.

- Vi kan i dag lave den endelige faglige plan for skolerne, og herfra er der brug for 4-5 dage for at kunne lave nye ansættelser, leasingaftaler og indkøbsaftaler i forhold til rengørings- og værnemidler og få det klart til genåbningen for de ældste.

Undervisning på nedlagt skole

Der er i retningslinjerne lagt op til en hverdag, hvor forskudte mødetidspunkter og pauser kan være en del af løsningen, og hvor der skal være mere fokus på hygiejne og afstand, end eleverne er vant til.

Og retningslinjerne er især problematiske, fordi de efterlader skolelederne med det fulde ansvar på et område, som de ikke har forstand på - nemlig smittespredning. Det fortæller Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

- Der er sådan set ikke nogen regler tilbage. Alt er lagt over til skolelederne. Selv afstandskravet på en meter kan skolelederne omgå, hvis man synes, det er fornuftigt, siger han.

De mindste skolebørn har været i skole siden april måned. Dengang blev der også fremlagt retningslinjer, skolerne skulle følge. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I Odense er Ejerslykkeskolen klar til at tage imod de ældste elever igen. Der har man valgt at indrette sig efter de gamle

retningslinjer
, fordi de nye kom så sent, og altså kun giver skolelederne få dage til at indrette sig.

Skoleleder Jan Beck-Larsen har valgt at rykke de ældste elever over på en nedlagt skole.

- Vi udvider vores kvadratmeter. Selv med de nye afstandsforhold, så har vi svært ved at have en klasse inde i et almindeligt klasselokale. Vi har heller ikke det antal håndvaske, der skal til. Derfor skal de ældste elever møde ind et andet sted, siger han.

Opfordringen
er klar til de store elever, der møder ind mandag:

- Sørg for at vaske hænder, og lyt til jeres lærere.

Et kæmpe praktisk arbejde

I Kommunernes Landsforening (KL) kender man til flere eksempler på skoler, der ligesom Ejerslykkeskolen er nødt til at tage

eksterne
faciliteter i brug for at skabe rum og plads omkring eleverne.

Og Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, forstår godt, at nogle skoler er under tidspres og arbejder ekstra hårdt lige nu.

- Det er et kæmpe praktisk arbejde at få skemalægning, planlægning og fysiske rammer på plads. Der er rigtig mange ting, der skal

håndteres
og på et lidt mere løst grundlag, end vi har set tidligere. Det kommer til at kræve rigtig, rigtig meget af vores skoleledere og medarbejderne derude.

- Men skolerne skal vide, at de ikke er alene med opgaven. De kommunale forvaltninger er ansvarlige for at sikre svar på de spørgsmål og dilemmaer, der måtte opstå. Ingen skoleledere skal stå alene med den her opgave, siger Thomas Gyldal Petersen.

Minister: Brug os og de nye retningslinjer

Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet en coronahotline, hvor skoler og institutioner kan få svar på deres spørgsmål.

Og den skal man ikke tøve med at ringe til, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Telefonerne er åbne; min egen, ministeriets, og vi har en

hotline
til samme formål. Jeg vil gerne sige direkte til skolelederne, at I er utroligt velkomne til at ringe med spørgsmål.

Ministeren siger, det er vigtigt, at skolerne ikke følger de

retningslinjer
, som gjaldt for den første del af genåbningen af skolerne.

- Når

Sundhedsstyrelsen
ændrer
retningslinjer
, er det fordi, der er mulighed for at kunne gøre nogle flere ting nu i forhold til fase 1.

- Her i fase to bliver hverdagen mere som vi kender den fra før corona, siger Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun understreger også, at vi endnu ikke er tilbage til helt normale forhold.

Facebook
Twitter