Gentofte Kommune bruger borgere som specialister

En særlig slags udvalg skal sikre, at borgere, virksomheder og foreninger inddrages i de kommunale beslutninger.

16 procent af danskerne mener, at de lokale politikere ofte tager hensyn til deres mening, viser en ny vælgerundersøgelse fra VIVE. (Foto: KASPAR WENSTRUP © Scanpix)

Hver tredje dansker mener, at lokale politikere landet over 'kun lidt' eller 'slet ikke' tager hensyn til, hvad borgerne mener.

Det viser en ny vælgerundersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Det har man forsøgt at gøre noget ved i Gentofte Kommune. Der har kommunen lavet 'opgaveudvalg', hvor både borgere, virksomheder og foreninger tager del i udvalgene.

'Opgaveudvalg' i Gentofte Kommune

De forskellige 'opgaveudvalg' oprettes, når en opgave skal løses, og fungerer til opgaven er løst.

Det er dog stadig kommunalbestyrelsen, der sidder med beslutningen om hvilke udvalg, der skal oprettes.

Borgere, eksperter, foreninger og virksomheder kan indgå i udvalgene.

På den måde bliver flere inddraget i de kommunale beslutninger, fortæller den socialdemokratiske viceborgmester i Gentofte Kommune, Søren Heisel (S).

- Der må vi politikere træde et skridt tilbage og lytte til dem. Derefter kommer der et produkt, som gerne skulle være til glæde og til gavn for hele kommunen, siger han.

Borgere som specialister

For hvis man vil have nye idéer til, hvordan man kan gøre ting, skal man også udenfor rådhusets fire vægge, forklarer Søren Heisel.

- Borgere derude er specialister på deres områder, og det er lige dem, vi skal have fat i for at finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre for alle.

At kommunen på den måde åbner op for idéer fra borgerne er positivt, siger Alfred Josefsen, der bor i kommunen og lige nu sidder i et udvalg, der skal drøfte detailhandel i Gentofte Kommune. Han har selv erfaring fra branchen, da han tidligere har været direktør for Irma.

- Det er et godt initiativ. Det er jo ikke bare et embedsværk, der sidder og tænker kloge tanker, og politikere, der beslutter. Jeg tror, man får gode impulser ind fra mange forskellige hjørner, siger han.

Det er dog stadig kommunalbestyrelsen, der sidder med den endelige beslutning og er valgt til at tage ansvar, understreger viceborgmester Søren Heisel (S).

- Hvis vi synes, det er helt til hest, det, borgerne har valgt, så er det klart, at så må vi sige nej, der er ikke råd, eller det vil vi ikke, men historien har vist, at det, der er kommet frem i opgaveudvalget, har næsten samtlige politikere sagt, de synes var spændende, og noget de ville gå videre med.

Borgerinddragelse kan sikre kvalitet

Når der for eksempel inddrages borgere i de kommunale beslutninger, kan det være med til sikre en bedre kvalitet, lyder det fra Ole Bech Lykkebo, der er analysechef i Center for Offentlig Innovation.

Samarbejde mellem kommuner og borgerne

Én ny måde, hvorpå kommunerne kan samarbejde med borgerne, er gennem §17 stk. 4 i den kommunale styrelseslov.

Kommunerne kan nedsætte forskellige udvalg, hvor kommunalpolitikere kan sidde sammen med borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige foreninger osv.

Udvalgene kan se forskellige ud fra kommune til kommune.

56 kommunerne har haft et eller flere af den slags udvalg i valgperioden 2013-2017.

Tendensen er stigende.

Kilde: Center for Offentlig Innovation, Gentofte Kommunes hjemmeside

- Man får højere kvalitet ud af samspillet. Det gør det hele bedre, når man har borgerne og virksomhederne tættere på, siger han.

Næsten halvdelen af de adspurgte danskere i VIVE's nye undersøgelse mener, at kommunalpolitik er for svært at forstå.

Men når borgerne inddrages i det kommunale samarbejde, kan det styrke den enkeltes forståelse af kommunens arbejde, påpeger analysechefen.

- Borgerne oplever, at de i højere grad får indflydelse på og indsigt i den måde, kommunen løser opgaverne på, siger Ole Bech Lykkebo.

- Humlen ved det hele er, at når man arbejder sammen med nogen eksternt, er chancen for, at man får kvalitet ud af samarbejdet større, end hvis man bare gør det for sig selv internt på arbejdspladsen.

En rulletrappe på vej nedad

Selvom det er hver tredje borger, der mener, at de lokale politikere ikke hører efter, kunne tallet se meget værre ud, vurderer analysechefen.

- Det er desværre sådan, at det er en international tendens, at valgdeltagelsen og tilliden til politikerne er faldende, og det rammer også Danmark, fortæller Ole Bech Lykkebo.

- Man kan sige det sådan, at demokratiet står på en rulletrappe, der går nedad, men kommunerne står ikke stille. De løber opad i den anden retning, så hvis man ikke eksperimenterede med nye borgerinddragelsesformer, som 56 af kommunerne har gjort i den sidste periode, så tror jeg, det ville se meget værre ud.

DR sætter spot på lokale løsninger. Den 21. november er der kommunal- og regionsrådsvalg. Men ikke alle udfordringer kan eller skal løses af politikerne alene. Derfor samler DR gode eksempler på projekter, der løser lokale udfordringer. Du kan også bidrage. Se hvordan her:

DR sætter spot på lokale løsninger til kommunalvalget 2017

Danskerne om kommunalpolitik

  • 970 repræsentativt udvalgte borgere har medvirket i undersøgelsen.
  • Hvis der var kommunalvalg i morgen, ville 70 procent stemme.
  • Næsten halvdelen oplever, at kommunalpolitik er for svært at forstå (47 procent)
  • Godt hver tredje borger føler sig ikke godt nok informeret om kommunalpolitik (36 procent)
  • Halvdelen af de unge mellem 18-24 år mener, det er uinteressant for unge at deltage i kommunalpolitik (49 procent).
Kilde: Borgerundersøgelse, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.