Giftige alger i danske farvande

De seneste dages fine sommervejr har fået de første giftige blågrønne til at blomstre op og nå de danske farvande. De er observeret i dele af Øresund, Det Sydfynske Øhav og i Østersøen tæt på Bornholm.

Endnu advares der ikke mod badning ved strande på grund af alger. (Arkivfoto) (Foto: DR © DR)

De giftige blågrønalger er nået til Danmark. Det varme vejr har været perfekt for algerne, der har har et grønt skær.

Danmarks Miljøundersøgelser melder om alger i dele af Øresund, Det Sydfynske Øhav og i Østersøen tæt på Bornholm.

En stor del af algerne bliver dannet i den svenske del af Østersøen, hvorefter de østlige vinde fører dem til de danske strande. I Sverige har man observeret en kraftig algeopblomstring de seneste dage.

Kan give udslæt og mavepine

Algerne er ikke farlige for mennesker, men kan give udslæt og mavepine.

- Hvis det bliver så massivt, at man ikke kan se sine fødder, når man har vand til knæene, så skal man ikke bade i vandet. Der er ikke den store risiko for almindeligt sunde mennesker, men børn og hunde kan få ubehag, siger forskningschef Bo Riemann fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Kattegat for salt

Det er primært de mindre danske farvande, der bliver ramt af algerne. Et åbent, saltholdigt hav som Kattegat bliver som regel forskånet for algerne.

- Vi er så heldige, at algerne dør, når de runder Kronborg, fordi saltindholdet stiger jo længere nordpå, man kommer, siger forskningschefen fra DMU.

Facebook
Twitter