Giftigt affald på vej mod Danmark

HCB-affald skal sejles fra Australien til Danmark, hvor det skal destrueres på Kommunekemis anlæg i Nyborg.

Miljøministeren mener, at det er problematisk at transportere farligt affald fra den anden side af kloden. (Foto: DR)

Giftigt affald er snart på vej fra Australien til Danmark.

Miljøstyrelsen har netop givet tilladelse til, at et lager af farligt HCB-affald sejles fra Australien til Danmark for at blive destrueret på Kommunekemis anlæg i Nyborg. Det sker, selvom affaldet skal behandles så tæt på kilden som muligt.

Danmark har den teknologi, der kan uskadeliggøre det farlige affald, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg synes, at det er meget problematisk at transportere farligt affald fra den ene ende af kloden til den anden. Men vi har en forpligtelse til at træde til, når andre har et uløseligt problem, skriver miljøminister Karen Ellemann.

GPS-sender på affaldsskib

Hun har stillet den betingelse for Miljøstyrelsens afgørelse, at affaldet skal sejles i dobbelt-skrogede skibe, og at hver container med affald får sat en gps-sender på, så de altid kan spores.

Det farlige affald ligger i dag på en grund midt i et beboelsesområde mellem det centrale Sydney og byens lufthavn, og man har i årevis forgæves forsøgt at finde en måde at destruere affaldet.

HCB er en af de forbudte og svært nedbrydelige miljøgifte, som er omfattet af FNs Stockholm-konvention. Efter Stockholm-konventionen er det meningen, at landene skal hjælpe hinanden med at komme af med problematisk affald, hvis et land ikke kan klare det på egen hånd.

Globalt affalds-beredskab

Der er netop i Miljøstyrelsens afgørelse lagt vægt på, at Australien ikke selv har kapacitet til at destruere affaldet på en sikker måde.

- Denne sag viser, at vi bør se på det globale beredskab i forhold til lagre af farligt affald. Jeg vil rejse sagen over for mine ministerkollegaer i EU. Vi skal have fokus på, hvordan vi får løst problemet med destruktion af lagre af miljøgifte på den miljømæssigt mest forsvarlige måde uden meget lange transporter kloden rundt, slutter Karen Ellemann.

Facebook
Twitter