Gigtforeningen om medicinsk cannabis: 111 patienter er en dråbe i havet

Venstres sundhedsordfører glæder sig over, at 53 læger har udskrevet recept på medicinsk cannabis.

To cannabisprodukter, som er godkendt til at indgå i forsøgsordningen, mens flere andre afventer godkendelse. (© DR Nyheder)

111 patienter er gået hjem fra lægen med en recept på medicinsk cannabis, siden en omstridt forsøgsordning trådte i kraft 1. januar.

Det er godt, at ordningen er kommet i gang - men tallet er alt for lavt, mener direktør i Gigtforeningen Mette Bryde Lind.

Hun påpeger, at for eksempel mange gigtsyge har kroniske smerter, som ikke kan afhjælpes med konventionel medicin. Og det er blot én af de patientgrupper, som kan drage nytte af de medicinske cannabisprodukter.

- Vi ved, at der er en kæmpe efterspørgsel på medicinsk cannabis, og 111 patienter er simpelthen som en dråbe i havet, siger Mette Bryde Lind.

Fakta om forsøgsordningen

  • Forsøgsordningen skal løbe over en periode på fire år.

  • Ordningen giver læger mulighed for at udskrive recept på en type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

  • Som udgangspunkt er midlerne tiltænkt sklerosepatienter, rygmarvsskadede, patienter med visse typer kroniske smerter og patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi, som ikke har haft gavn af godkendte lægemidler.

  • Læger kan dog frit udskrive produkterne til patienter med andre lidelser.

  • Før forsøgsordningen har ét lægemiddel baseret på cannabisekstrakt været godkendt i Danmark, og kun få patienter fået godkendelse til at anvende individuelt fremstillet medicin på cannabisekstrakt.

  • Der kan være flere end 111 patienter, som har fået medicinsk cannabis som led i ordningen, da tallene ikke dækker over produkter, som kan være indkøbt til sygehusafdelinger og udleveret til patienter.

Læger frarådes at ordinere medicinsk cannabis

Forsøgsordningen er blevet mødt med modstand hos lægeforeninger.

De medicinske cannabisprodukter er nemlig ikke godkendt som lægemidler, da de ikke har været underlagt nok kliniske forsøg til, at der er tilstrækkelig viden om virkning og bivirkninger.

Derfor fraråder blandt andet de praktiserende lægers faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, generelt læger at ordinere medicinsk cannabis.

Hos Gigtforeningen er tilbagemeldingen fra medlemmerne også, at lægerne enten ikke vil eller ikke er trygge ved at at udskrive recept på de rå cannabisprodukter.

- Rigtig mange af lægerne har sagt, at de ikke ved, hvordan de skal håndtere det. De tager ikke engang dialogen med patienterne. Og når tallet er så lavt, så vidner det om, at vi ikke har fået hul igennem, siger Mette Bryde Lind.

Hun ved ikke, hvor mange af Gigtforeningens medlemmer, der reelt kunne have gavn af de medicinske cannabisprodukter i ordningen.

- Men hvis de nu er i målgruppen, så får de ikke engang lov til at afprøve det, hvis de ikke kan komme ind til en samtale hos lægen, og det er problematisk, siger hun.

V: Usikre læger kan henvise til kolleger

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få et interview med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Men sundhedsordfører for Venstre Jane Heitmann (V) understreger, at hun har stor forståelse for, hvis læger er bekymrede over at udskrive medicinske cannabisprodukter, der ikke er godkendt som lægemidler.

- Det er lægen, der har ordinationsretten, og jeg respekterer, hvis der er læger, som af den ene eller anden grund ikke synes, at medicinsk cannabis er en god idé, siger hun.

Jane Heitmann opfordrer dog samtidig læger, der af principielle årsager ikke vil udskrive en recept på et af de to cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, til at sende patienter videre til en kollega med en anden indgangsvinkel.

- Jeg glæder mig over, at vi kan konstatere, at 53 læger har udskrevet medicinsk cannabis, og over at 111 patienter er gået hjem med en recept i lommen. Og jeg vil da opfordre de læger, som af den ene eller anden grund er usikre på, hvad det er for noget, til at henvise til en kollega, siger hun.

Samtidig påpeger Jane Heitmann, at den oprindelige forventningen fra Sundheds- og Ældreministeriet var, at 500 patienter i løbet af det første år skulle være en del af forsøgsordningen.

- Så når vi allerede nu kan konstatere, at der er udskrevet flere end 130 recepter til 111 patienter, så er vi sådan set nået meget langt i forhold til de idéer, som vi havde fra start, siger hun.

FAKTA: MEDICINSK CANNABIS

  • Der er i øjeblikket to produkter på hylderne herhjemme, som begge er fremstillet af tørrede cannabisblomster og indeholder cannabidiol (CBD), der blandt andet kan dæmpe kramper, og det euforiserende stof dronabinol (THC), der kan virke smertelindrende.

  • Produkterne kan drikkes som te eller inhaleres med en fordamper.

  • Produkterne er ikke godkendte lægemidler, og lægerne har ikke samme viden om virkninger og bivirkninger, som de har ved godkendt medicin.