Gilleleje-fiskere bryder et totalforbud

Miljøorganisationen Greenpeace har ved hjælp af GPS-overvågning konstateret, at kuttere fra Gilleleje fisker på et lukket område, hvor det er strengt forbudt af fange den truede Kattegattorsk.

Miljøorganisationen fulgte seks fiskekuttere fra Gilleleje vi GPS-sendere gennem seks måneder. (© Greenpeace)

Fiskere fra Gilleleje i Nordsjælland bryder loven, når de fisker i et område af Kattegat, hvor alt fiskeri er forbudt.

Området ligger nord for Sjælland og er et ynglested for den truede Kattegattorsk. Derfor er der totalforbud mod at fiske i området.

Miljøorganisationen Greenpeace har gennem seks måneder overvåget seks fiskekuttere fra Gilleleje med GPS-udstyr. Overvågningen viser, at Gilleleje-fiskerne er flittige gæster i det forbudte område.

Opsat uden tilladelse

Aktivister fra Greenpeace monterede i marts, april og juni en række GPS'er på fiskekuttere i Gilleleje Havn. GPS-senderne blev installeret, uden at fiskerne havde givet tilladelse til det.

Via de skjulte GPS-sendere på fiskekutterne var det muligt at følge bådene og se, hvor de sejlede hen. Hurtigt viste det sig, at fiskerne sejler direkte ud i det lukkede område af Kattegat, blandt fagfolk kendt som trekanten.

Ifølge de officielle torskekvoter landes der årligt 197 ton torsk fra Kattegat. Det er torsk, som er fanget i de lovlige fiskeområder. Men i følge forskere på Danmarks Tekniske Universitet forsvinder der fem gange så mange torsk, som fiskerne rapporterer, at de har fanget. Fulgte 70 fisketureVia de skjulte GPS-sendere på kutterne fulgte Greenpeace i en aften i juni tre både fra Gilleleje Havn, der alle var sejlet ud i trekanten.

Billederne fra Greenpeace viser, at kutterne ligger midt inde i det lukkede område. Bådene har fisketrawl i vandet, og bryder altså loven om totalt fiskeforbud i området.

Ifølge Greenpeace har fem fiskere systematisk sejlet ind i området med en lav hastighed, som normalt bruges, når der trawles.

I alt har organisationen overvåget 70 sejlture ind i det forbudte område. Her konstaterede de, at fem fiskere systematisk har gennemsejlet området med en fart på 2-4 knob. En hastighed, som også forskere fra DTU Aqua bekræfter, at der fiskes.

Fiskerne i Gillelaje er rasende over, at Greenpeace har placeret GPS-sendere på deres kuttere, og de nægter at have fisket i det forbudte område.

Greenpeace vil nu overdrage materialet til Fiskeridirektoratet.

Området i Kattegat, hvor det er totalforbudt at fange den udrydningstruet kattegattorsk. (© DR)