Gittes datter blev dræbt i psykiatrien: Pladsmangel sender farlige patienter på forkerte afdelinger

Tæt på hver tiende patient i den almindelige psykiatri har en dom til behandling, viser nye tal.

Gitte Larsens 39-årige datter blev dræbt, mens hun fik behandling for sin sindslidelse på et psykiatrisk hospital. Drabsmanden var en retspsykiatrisk patient, som var indlagt i den almindelige psykiatri, fordi der manglede sengepladser, der hvor han burde være indlagt. (Foto: © Dennis Olsgaard, DR)

Flere af landets retspsykiatriske afdelinger er fyldt op, og det tvinger lægerne til at indlægge patienter dømt for kriminalitet i den almindelige psykiatri.

Tæt på hver tiende patient i den almindelige psykiatri er en retspsykiatrisk patient, viser aktindsigter DR har modtaget fra landets fem regioner.

Det er et problem, fortæller Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.

- Når et menneske er blevet dømt til en retspsykiatrisk behandling, er det ikke for sjov. Det er fordi, de har brug for en særlig hjælp, og det får de simpelthen ikke på de almenpsykiatriske afdelinger, siger hun.

Nogle af de retspsykiatriske patienter har domme for personfarlig kriminalitet og kan være farlige. Det er problematisk, når de indlægges sammen med de almindelige patienter, der kan lide af angst eller selvmordstanker.

- Når du er indlagt på en almenpsykiatrisk afdeling, så er ro og tryghed til at komme sig, det du har allermest har brug for. Når der kommer retspsykiatriske patienter ind, så skaber det utryghed blandt patienterne, siger Jane Alrø Sørensen.

Dræbt på den lukkede

Sikkerheden i den almindelige psykiatri bringes også i fare, når de retspsykiatriske patienter indlægges på den forkerte afdeling.

I februar 2021 blev 39-årig Stine Kitt Jørgensen kvalt af en mandlig retspsykiatrisk patient, der var indlagt i den almindelige psykiatri i Vordingborg i Region Sjælland.

Patienten, der dræbte Stine Kitt Jørgensen, var dømt for personfarlig kriminalitet. Men fordi der manglede sengepladser, blev han indlagt med Stine Kitt Jørgensen - en beslutning Gitte Larsen, mor til den nu afdøde 39-årige kvinde, ikke kan forstå.

- Han (den retspsykiatriske patient, red.) var et sted, han ikke skulle være. Han var anbragt på en afdeling, hvor der var mennesker som min datter, som har brug for at blive hjulpet. Men det blev hun ikke. Hun blev tværtimod slået ihjel.

- Hvis man er nødt til at anbringe en så farlig patient på en almindelig lukket afdeling, så bør man sørge for at beskytte de andre patienter, siger Gitte Larsen.

DR har undersøgt omstændighederne omkring drabet på Stine Kitt Jørgensen i det nyeste afsnit af programmet Kriminelt - afsnittet hedder 'Drabet på den lukkede'.

Ny psykiatriplan løser ikke problemet

Merete Nordentoft, forperson hos Dansk Psykiatrisk Selskab, oplever også, at sikkerheden bliver påvirket, når pladsmangel sender retspsykiatriske patienter ind i den almindelige psykiatri.

- Man kan komme i den situation, at de retspsykiatriske patienter kommer til at udgøre en fare for patienter og personale, siger hun.

Hun understreger, at mange af de retspsykiatriske patienter er ufarlige. Men nogle er farlige, og det er et problem, når de ender i almenpsykiatrien, fastslår Merete Nordentoft.

I tirsdags landede der en ny tiårsplan for psykiatrien. Begejstringen over den nye plan er dog begrænset hos Dansk Psykiatrisk Selskab.

- Vi er glade for, at der er afsat midler over et par år, men hvis vi ser på, hvor mange midler der er til de mest syge patienter, som vi taler om her, er det så lidt, at det ikke for alvor gør en forskel, siger Merete Nordentoft.

Region: Vi har ikke pladser nok

Region Sjælland er den region i landet med den højeste andel af retspsykiatriske patienter i den almindelige psykiatri.

Her forklarer Søren Bredkjær, vicedirektør for psykiatrien, at regionen har forholdsvis mange socialpsykiatriske bosteder, som huser en stor andel af beboere, der har en dom til behandling.

- Det er en udfordring for os, for når vi ikke har mere end 50 retspsykiatriske senge, så er vi nødt til at placere nogle af de retpsykiatriske patienter i almenpsykiatrien.

En af de patienter, der ikke kunne få en plads i retspsykiatrien Region Sjælland, blev til Stine Kitt Jørgensen drabsmand.

Søren Bredkjær forklarer, at Stine Kitt Jørgensens drabsmand var den retspsykiatriske patient, der i tidspunktet op til drabet, var bedst egnet til at blive indlagt i den almindelige psykiatri.

- Der var jo ikke plads i retspsykiatrien, og så må man vurdere, hvem der er bedst egnet til almenpsykiatrien. Det har været vurderingen på det tidspunkt, at det var det rigtige (at indlægge Stines drabsmand i almenpsykiatrien, red.).

- Var det, det rigtige?

- Hvis man kender de oplysninger, der er i dag, så havde man lært rigtigt meget af den her sag, og så havde man muligvis vurderet det anderledes, siger Søren Bredkjær.

DR har forsøgt at få et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i sagen. Han har ikke ønsket at stille op til interview.