Giver kontroversiel ordre: Beder soldater bryde corona-love

Nedlukning skaber dilemma for Forsvaret, der kæmper for at afløse enheder på missioner i udlandet.

Danske soldater i Afghanistan. For at få afløserne klar, har Forsvaret været nødsaget til at bryde en række af coronakrisens love og retningslinjer, der skal modvirke smittespredning. (Foto: Forsvarsgalleriet © PIO RS)

I Afghanistan krydser danske soldater lige nu fingre for, at de kommer hjem til tiden. Afløsningen er nemlig ikke klar.

Siden coronavirusset satte Danmark på standby, har alle militære kurser og øvelser været lukket ned. Det betyder, at træningen af de enheder, der skal overtage missionerne, trækker i langdrag.

Derfor har Forsvaret været tvunget til at se bort fra flere af de retningslinjer og særlove, der skal forhindre spredningen af coronavirus, og indkalde et større antal soldater til kaserner flere steder i landet.

- Det er nødvendigt at sætte træningen i gang, da Forsvaret skal kunne garantere, at soldater, der udsendes til missionsområder, er velforberedte og har gennemgået den nødvendige træning, oplyser generalmajor Michael Lollesgaard, chef for Hærkommandoen, i et skriftligt svar til DR Nyheder.

- Fra Forsvarets side vil vi gerne understrege, at der ligger grundige overvejelser bag beslutningerne om, hvorvidt der skal foregå øvelsesaktivitet i den nuværende situation med coronavirus, understreger generalen.

Overtræder særlov og retningslinjer

Mandag tog 139 soldater hul på et længere uddannelses- og øvelsesprogram, der finder sted på kasernerne i Høvelte nord for København samt på Bornholm. Senere samles alle soldater og øvelseshold til en fælles militærøvelse med næsten 200 deltagere.

Enheden skal afløse Danmarks soldater i Afghanistan.

Det samme gælder flere andre soldater, der udgør afløsningen på en række udposter rundt omkring i verden.

Her bliver man inden længe nødt til at indkalde soldater - stik imod de officielle opfordringer om at blive hjemme.

Dilemmaet betyder, at Forsvaret overtræder regeringens særlov mod aktiviteter med flere end 10 deltagere.

Samtidig kan det blive svært at følge statsministerens opfordring om at undgå smittespredning mellem landsdelene, når soldaterne i de kommende uger skal rejse hjem på weekender eller ferie.

Det medfører en øget risiko for, at soldaterne kan smitte hinanden med coronavirus, så store dele af afløser-enhederne dermed bliver gjort ukampdygtige af Covid-19, og soldaterne i udlandet ikke kan komme hjem.

Vi kan allesammen være med til at redde liv, hvis vi holder afstand til hinanden under coronakrisen. Verden lukker ned, og vi skal blive hjemme. Men hvorfor er det så vigtigt, vi holder afstand til andre mennesker? Få svaret i videoen her:

Trussel har udløst beslutning

Hærkommandoen oplyser, at beslutningen er taget ‘efter moden overvejelse og koordination’ med lægerne i Forsvarets Sanitetskommando.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at soldaternes og omverdenens sikkerhed og sundhed ligger Forsvaret meget på sinde. Al træning kommer til at foregå med coronavirus i baghovedet, og alle øvelser vil blive planlagt med forholdsregler holdt for øje, fastslår generalmajor Michael Lollesgaard.

Problemet er særligt akut for de soldater, der skal til Afghanistan. Flertallet af dem skal eskortere og beskytte de instruktører, der rådgiver og træner lokale afghanere.

På grund af sikkerhedstruslen i Afghanistan skal enheden være i stand til at slås på et højt niveau. Og det tager tid at lære.

- For at blive klar til at tage afsted har de behov for at blive uddannet, så de både kan løse deres opgaver på professionel vis og tage vare på deres egen og deres samarbejdspartneres sikkerhed. Forsvaret har lang erfaring med at gøre soldater klar til disse opgaver, og det kan ikke gøres på kort tid, oplyser hærchef Michael Lollesgaard.

Det tager tid at træne alt det, som Afghanistan-soldaterne skal kunne. Blandt andet at beskytte en konvoj af køretøjer, der er under angreb. Billedet her er fra en øvelse. (Foto: Forsvarsgalleriet © Forsvarsgalleriet)

Beder soldater passe 'ekstremt' på

Enheden hedder Mobile Force Protection Team (MFPT) og består af omkring 90 personer. Træningen finder sted hos Opklaringsbataljonen, der har hjemme på Almegaards Kaserne på Bornholm.

I en Facebook-video bliver deltagerne bedt om at være ‘ekstremt påpasselige’, blandt andet når de rejser til kasernen.

- Det er super kritisk og nødvendigt, at vi kommer i gang. Men det gør jo også, at dem af jer, der skal med i det, kommer til at opføre jer på en måde, som er lidt imod det, samfundet generelt henstiller til, nemlig at være hjemme, siger oberstløjtnant Nicolai Abildgaard.

Forsvarskommandoen oplyser, at træningen så vidt muligt vil foregå i mindre grupper, med afstand mellem soldaterne og med god håndhygiejne ‘opretholdt til alle tider’.

Forsvaret understreger dog også, at det bliver nødvendigt at afvige fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. For eksempel når soldaterne med fuld udrustning sidder tætpakket i varme, pansrede køretøjer, som på billedet herunder.

Under øvelsen bliver det nødvendigt at afvige fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde afstand, advarer Hærkommandoen. Det gælder blandt andet, når soldaterne skal sidde tæt sammen i pansrede køretøjer. (Foto: Forsvarsgalleriet © Forsvarsgalleriet)

- Der er under uddannelsen stort fokus på de sundhedsfaglige anbefalinger – mindre grupper, afstande, værnemidler, fjernundervisning, hygiejneforhold m.m. Forsvaret vil endvidere sørge for, at der ikke vil ske unødvendig kontakt til de lokale i de områder af landet, hvor uddannelsen vil foregå, beskriver generalmajor Michael Lollesgaard.

Fagforbund: Test er afgørende

Soldaternes fagforbund er opmærksomme på, hvordan øvelserne foregår. Af hensyn til medlemmernes sikkerhed.

- Det er afgørende for os, at soldaterne jævnligt bliver testet, når de kommer tilbage til kasernerne efter weekend og ferie. For at undgå, at der spredes coronasmitte mellem enhederne, er det nødvendigt med hyppige test, siger Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforbund, Centralforeningen for Stampersonel.

For Hærens Konstabel- og Korporalforening er det afgørende, at de udsendte soldater kommer hjem til familierne.

- Jeg går ud fra, at man hurtigst muligt tester personer, der udviser symptomer på smitte med coronavirus, og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området, siger konstitueret formand Kurt Brantner.

- Det er samtidig vigtigt for os, at vores medlemmer i udlandet bliver afløst til tiden, og at dem, som afløser, har modtaget en god og grundig uddannelse. Og hvis det kun kan lade sig gøre ved at starte nu, er det for os at se et nødvendigt skridt at tage.

Forsvarskommandoen oplyser, at man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. For nylig blev de ændret, så der også er mulighed for at teste særlige grupper af patienter med milde symptomer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk