”Glemte” pesticider pibler frem i drikkevandet: Skaber bekymring landet over

Et pesticid dukker nu op i mængder over grænseværdierne i en række drikkevandsboringer.

Flere fund af pesticidrester, som ikke er en del af den rutinemæssige kontrol af grundvandet, skaber bekymring.

En ren test af drikkevandet er ingen garanti for, at det er fri for sprøjtegifte - det står klart, efter det er kommet frem, at flere kommuner landet over kæmper med rester af et ukrudtsmiddel, som ikke er på den officielle liste over pesticider, drikkevandet skal testes for.

To vandværker i Odense er inden for en uge lukket ned, fordi man har fundet nedbrydningsstoffer fra ukrudtsmidlet Chloridazon over grænseværdierne i det vand, man har sendt ud til forbrugerne.

Og DR kan nu fortælle, at fund af samme stof er fundet i mindst to andre kommuner - nemlig Slagelse og Esbjerg.

"Jeg var lidt naiv"

I Slagelse er ukrudtsmidlet netop fundet i fem ud af syv testede vandboringer – i mængder op til fire gange over grænseværdien for, hvad der er tilladt i drikkevand.

- Jeg var lidt naiv og troede, at det undersøgelsesprogram, vi havde, repræsenterede de ting, man kunne finde. Altså, vi undersøger for 33 stoffer i de normale boringskontroller. Det stof bliver så ikke undersøgt normalt, lyder det overrasket fra Torben Hald, agronom i Center for Teknik og Miljø i Slagelse Kommune.

Det bekymrende er ifølge en række fagfolk og eksperter, DR har talt med, at grundvandet ikke testes for desphenyl-chloridazon rutinemæssigt landet over.

Frygt for fremtidens grundvand

Det betyder, at ingen i dag kender omfanget af forureningen – eller hvor længe det danske grundvand potentielt har været påvirket af ukrudtsmidlet.

- Der er ikke en akut sundhedsrisiko lige nu. Vi kan sagtens drikke det her vand. Men det store problem er, at der kan komme endnu mere forurening af grundvandet, fordi det her er bare nogle midler, der er på vej nedad i jordlagene, siger Phillipe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, som understreger at fundene skal tages alvorligt:

- Det er lidt af en bombe under fremtidens anvendelse af grundvandet, lyder det fra professoren.

Samme bekymring findes i Esbjerg, hvor man også har fundet koncentrationer af nedbrydningsproduktet fra Chloridazon i en vandboring.

- Det er meget vanskeligt. Hvad er det for nogle stoffer, man skal måle for? Vi er i en vanskelig tid omkring det rene drikke vand. Det er truet, siger Eric Lauritsen fra Esbjerg Forsyning.

Krav om landsdækkende test

I Slagelse Kommune er man nu nødt til at blande forurenet vand fra de fem boringer med rent vand for at få resterne fra sprøjtemidlet under den tilladte grænseværdi, inden det sendes ud til forbrugerne - samtidig vil man undersøge kommunens øvrige vandboringer for Desphenyl Chloridazon.

Samme øvelse foregår lige nu i en stor del af Odense.

Og alle landets vandværker bør pålægges at teste for Desphenyl Chloridazon, anbefaler en række eksperter, DR har talt med. Heriblandt det rådgivende ingeniørfirma Niras, som allerede for et år siden lavede en rapport om stoffet og anbefalede at tilføje det til Miljøstyrelsens liste over pesticidder, som vandværkerne skal teste.

- Vi har fundet det i en stor del af de lokaliteter, vi har undersøgt for regionerne, og mange gange dominerer det forureningen. Det er markant det, vi finder oftest og også i de største koncentrationer, og derfor tror jeg, at der er potentiale for, at det også kan forurene vandforsyningsboringer, siger civilingeniør og seniorprojektleder hos Niras, Søren Rygaard Lenschow.

Han er ikke i tvivl om, hvad myndighedernes næste skridt bør være.

- Det er min klare anbefaling, at det burde være en del af den bekendtgørelse, hvor man udpeger hvilke stoffer, der skal analyseres i vandforsyningen,

Vandbranchen: Miljøstyrelsen kan klandres

Også vandbranchens interesseorganisation, DANVA, er utilfreds. Her kritiserer direktøren Miljøstyrelsen for ikke langt tidligere at have grebet ind og udvidet listen af pesticider, som drikkevandet skal testes for.

- Vi har tidligere kritiseret Miljøstyrelsen for ikke at opdatere deres analyseprogrammer, så jeg synes i høj grad, at Miljøstyrelsen kan klandres i den her sag, siger Carl-Emil Larsen.

I Miljøstyrelsen lover man nu at tage sagen op.

- Det, at vi hører, at det nu også er i drikkevandet, gør, at vi indkalder drikkevandspanelet, hvor der sidder sundhedsmyndigheder og vandforsyningsselskaberne. Så skal vi have en drøftelse og en klarlægning af, hvad er det der ligger i det her, med henblik på at vurdere: skal det her stof på listen meget hurtigt, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Mads Leth-Petersen.

Miljø- og fødevareminister, Ebsen Lunde Larsen (V), har ikke ønsket at stille op til interview.