God behandling kan forlænge ældres liv

Hvis man behandler ældre ligeværdigt og taler ordentlig til dem, så lever de længere, det viser amerikansk forskning. Danske plejehjem er på rette vej mener kultursociolog.

Ældre der oplever noget og bliver behandlet ligefærdigt lever længere. (© Stock exchange)

Hvis man behandler ældre ligeværdigt og taler ordentlig til dem, så forbedre man deres livskvalitet og noget tyder på, at man også forlænger deres liv. Det viser en undersøgelse lavet af det amerikanske universitet Yale.

660 mennesker over 50 år fra en lille by i staten Ohio blevet fulgt gennem en lang årrække.

Her viste det sig, at de personer der havde den mest positive opfattelse af det at blive ældre og som følte sig ligeværdig behandlet af deres omgivelser i gennemsnit levede syv et halvt år længere, end de som ikke oplevede alderdommen sådan.

Forbedringer i Danmark

I Danmark har der siden 80'erne været en bevægelse i gang for at ændre kulturen i plejesektoren, så ældre hverken tingsliggøres eller lever et indholdsløst liv på plejehjem,

Og der er faktisk mange forbedringer på de danske plejehjem, lyder meldingen fra Ældre Sagen. Kultursociolog Anne Leonora Blaakilde har undersøgt kulturen i plejesektoren og hun ser, at der er sket mange ændringer og udviklinger af kulturen i plejesektoren.

Det har også afspejlet sig i lovgivningen, siger Anne Leonora Blaakilde.

- I dag skal et menneskes livshistorie indskrives i deres journal, når de kommer på plejehjem. Tanken er, at plejehjemmet skal vide noget om det liv personen har levet, så plejen kan tilgodese de ældre og deres interesser og deres hidtidige livskvalitet. På den måde kan man passe dem på en måde, der svarer til den form for livskvalitet, de tidligere havde.

Kommende udfordringer

Anne Leonora Blaakilde forudser flere store udfordringer for plejesektoren. Hun ser det som et problem, at det er svært at få unge til at uddanne sig til job i sektoren. Og så tror hun også, at kommende plejehjemsbeboere vil udfordre systemet:

- De kommende gamle, som har været vandt til selv at kunne bestemme meget og ikke at affinde sig med autoriteter, de vil gerne have en pleje, som tilpasser sig endnu mere til deres egne vilkår, siger Anne Leonora Blaakilde.

Bøsseplejehjem

Hun tror, at man i fremtiden vil se plejehjem for specifikke grupper.

- Det kunne for eksempel være bøsseplejehjem eller særlige plejehjem for rygere. Det kunne være etniske grupper som har særlige ønske til en pleje der tilgodeser deres livsvilkår.

Anne Leonora Blaakilde indrømmer, at det kan betyde at det bliver dyrere at drive plejesektoren, men hun ser en mulighed for at holde priserne nede.

- Man kan forestille sig at græsrodsbevægelser, for eksempel bøssernes organisationer, der vil involvere sig i arbejdet med at oprette og drive sådanne specifikke plejehjem.