Graffiti et voksende problem

Selv om politiet, DSB og kommunerne er gået sammen i indsatsen mod graffiti, er graffitien på DSB's S-tog på to år steget med 56 procent. Hvert eneste minut, døgnet rundt, er et S-tog i færd med at blive renset for ulovlig maling, fortæller Radio-avisen.

Hærværk i form af kruseduller og spraymalerier på togvogne ogmure er eksploderet.

Throw-ups:Et throw-up er et tag, som er større og ofte farvelagt. For detmeste består det af mere eller mindre læselige bogstaver.

Pieces: Etpiece er et komplet billede med bogstaver, figurer og baggrund. Detkan variere i størrelse og grad af professionel udførelse. Dennetype graffiti står kun for under en procent af den samlede graffitii København.

Tags erden mest enkle og også den mest hyppige form for graffiti. Tags eren slags initialer for den person, der udøver graffiti. Det kanogså være et pseudonym for en gruppe af graffitimalere og kansammenlignes med et logo.

Graffitienkom for alvor til Danmark i 1984. Det var nogle amerikanskeungdomsfilm og en Louisiana-udstilling om tog-graffiti i USA, dersatte gang i udviklingen.Hvad er graffiti?

Selv om politiet, DSB og kommunerne er gået sammen i indsatsenmod graffiti, er graffitien på DSB's S-tog på to år steget med 56procent. Hvert eneste minut, døgnet rundt, er et S-tog i færd medat blive renset for ulovlig maling, fortæller Radio-avisen idag.

Sidste år blev 3.759 vogne renset for graffiti, men oversommeren er tallet steget kraftigt, og hvis udviklingen fortsætter,betyder det, at 5.000 vogne i år skal renses. Det nærmer sigomfanget i 1998, da graffitibølgen toppede.

Bekymrende udvikling

Chefen for DSB S-tog, Benny Würtz, er meget bekymret overudviklingen: - Det er utilfredsstillende og ærgerligt, at vi skalbruge så mange penge på sådan noget håbløst noget, siger BennyWürtz til Radioavisen.

Rengøringspersonalet har så travlt med at gøre vogne rene, atden hidtidige strategi om at nå at rense alle tog, inden de kommerud at køre igen, ikke længere kan bruges.

Folielag på tog

Derfor overvejer DSB at overklistre togene med et folielag, derdels dækker graffitien, så maleren ikke får æren af at få sitkunstværk fragtet rundt med DSB, dels fortæller kunderne, at detikke har været muligt at nå at rense vognen.

Også politiet på landsplan får flere anmeldelser om grovgraffiti. Sidste år var der 289 sager - 65 procent flere end åretfør.

Store omkostninger i København

Graffiti koster samfundet mange penge.

DSB bruger i år 6,4 millioner kroner på graffiti-afrensningalene af S-tog, i Københavns Kommune er der i år afsat 5,6millioner kroner til en Stop Graffiti-ordning.

Desuden kommer der yderligere cirka 5 millioner, som dekøbenhavnske borgere selv betaler for at få tjekket deres facadefor graffiti hver morgen.

Facebook
Twitter