Grafik: Derfor synker Tyra

Det største af de danske gasfelter i Nordsøen synker langsomt i havet.

Tyra-feltet i Nordsøen, der producerer 90 procent af den danske naturgas, synker langsomt i havet.

Fem meter er platformene i Tyra-feltet kommet tættere på havoverfladen siden 1987, oplyser Maersk Oil. Og det er et problem.

Der er voksende fare for, at en såkaldt '100 års-bølge' kan ramme feltet, og allerede i dag bliver produktionen standset, og borebisserne evakueret, når der er udsigt til voldsomme storme i Nordsøen.

Derfor er det behov for en milliardinvestering, hvis der fortsat skal hentes gas op i den danske del af Nordsøen, hvor Tyra-feltet er det vigtigste knudepunkt.

Bliver der ikke gjort noget, vil det ifølge Maersk Oil være uforsvarligt at fortsætte brugen af feltet efter oktober 2018.

Mere gas og olie udvindes

Men det er faktisk ganske forventeligt, at gasfelter synker, fortæller vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen fra GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

- Gassen og olien befinder sig i de porøse kalkstenslag to til to en halv kilometer nede i undergrunden, og det får havbunden til at sænke sig, siger han.

- Udviklingen forstærkes af, at man med nye teknikker, blandt andet horisontale boringer, er blevet bedre til at udvinde olien og gassen i Nordsølandene. Da man projekterede platformene, regnede man måske med, at man kunne udvinde 10 procent af forekomsterne, men nu forventer man at komme op på udvindingsprocenter i nærheden af 50 procent, fortæller Flemming Getreuer Christiansen fra GEUS.

Derfor er der nu brug for milliarder til at renovere og hæve de gamle platforme, der udgør Tyra Vest og Tyra Øst-felterne.

Nordmændene har været ude i samme øvelse, hvor seks platforme i det store Ekofisk-felt i 1987 blev hævet med seks meter. Ifølge New York Times kostede det over fire milliarder kroner i datidens mønt.

Tyrafeltet er det vigtigste knudepunkt for olie- og gasproduktionen fra Nordsøen, der i 2015 skaffe ni milliarder kroner til statskassen. Året før var tallet dobbelt så stort.

Tyra-feltet, der ligger i den danske del af Nordsøen 200 kilometer vest for Esbjerg, er det vigtigste knudepunkt for dansk olie- og gasproduktion. Det er blandt andet herfra gassen ledes med rørledning videre til Nybro.
FacebookTwitter