GRAFIK Det sker, når vi har langvarig østenvind

Vinden er igennem flere uger blæst ind til os fra østlige retninger. Det har givet ensartet vejr og også vandstand under det normale.

"Den saltmættede lugt af Vesterhavet kildrer ikke i næsen, som den ellers plejer". Sådan skriver Grete Moltesen, der lige er vendt hjem fra nogle dage ved Klitmøller i Nordvestjylland.

Paddlerne har ikke så mange udfordringer ved Klitmøller i denne uge, hvor vinden blæser ind fra øst. (Foto: Grete Moltesen © brugerbillede)

Hun er ikke i tvivl om, at den manglende og intense saltlugt skyldes, at vinden ikke blæser ind fra vest, som den ofte gør i Danmark.

Vinden kommer fra østlige retninger, og det har den gjort stort set i tre uger. Og faktisk også en del af september.

Vandstanden er rekordlav

Den langvarige østenvind har skubbet vand ud af Østersøen, så vandstanden ligger cirka en halv meter under middel, siger Jacob Woge Nielsen, oceanograf hos DMI:

- I disse dage er vandstanden i hele Østersøen rekordlav for årstiden - cirka en halv meter under middel.

- Den lavere vandstand skyldes en langvarig østenvind, og det er ret usædvanligt for denne årstid. Normalt får vi mere og mere vind fra vest efterhånden som vi kommer hen på efteråret.

Færgelejet i Kulhuse i Hornsherred mangler også vand i denne tid. (Foto: Kirsten Hansen © brugerbillede)

Vandstanden ligger også andre steder et stykke under middel, fortsætter Jacob Woge Nielsen:

- Ud igennem de indre danske farvande, fra Bornholm til Skagen, ligger vandstanden også de fleste steder et stykke under middel.

Sådan er det blandt andet i Løgstør ved Limfjorden.

Her har de benyttet den lavere vandstand til at renovere en badebro. Gravemaskinerne har normalt skulle sejle i Limfjorden, men i disse dage kan maskinerne nøjes med at køre.

Det eneste, som kan få vandstanden til at stige igen, er, at vinden ændrer retning. Regn og ændringer i temperaturen har ingen betydning. På DMI's hjemmeside kan du følge vandstanden her.

DMI siger, at som prognoserne ser ud nu, så er det først midt i næste uge, at vestenvinden kommer tilbage. Den har mere fugt og også lune med sig.

I videoen nedenunder kan du se, hvordan stranden er mere tilgængelig og blotlagt ved Ulvshale på Møn.

Når vinden kommer ind over Danmark fra øst gennem længere tid, så får vi typisk lidt køligere og også mere ensartet vejr.

Samtidig ligger et højtryk fast over Danmark, og det giver os det gråmelerede vejr med regn, som vi har haft en del dage.

Når et højtryk ligger nordøst for Danmark, som det gør nu, og har gjort det i længere tid, så begynder luften at synke nedad mod overfladen, og den proces opvarmer luften.

Varmen lægger sig oven på den kolde luft som et låg, der sørger for, at eventuel skydannelse stopper her. Meteorologisk kaldes det for inversion.

Hvad er inversion

  • Under normale forhold vil temperaturen i atmosfæren falde med højden, hvilket får varm luft dannet ved overfladen til stige op gennem atmosfæren. Under inversion begynder luften at synke nedad mod overfladen, og den proces opvarmer luften.

  • Varmen lægger sig oven på den kolde luft som et låg, og sørger for, at opstigningen stopper her.

  • Dis og tåge er et typisk vejrfænomen i forbindelse med inversion.

Og nu spiller Østersøen ind. For rejser vinden henover Østersøen fra øst til vest, vil selv højtryksvejr danne skyer.

Dels vil luften blive varmet op af havvandet, der er lidt varmere end luften (cirka 10 – 12 grader). Dels vil den få tilført fugtighed fra havoverfladen.

Skyerne her får bare ikke mulighed for at vokse sig store og regnfulde, da inversionen har lagt låg på skyudviklingen, og derfor ser vi oftest de flade Stratocumulusskyer.

Havvandet er på denne årstid en vigtig indikator for, om højtryk giver sol eller skyer.

Vindretninger

  • Vestenvind: giver ofte mere fugtigt vejr, da luften rejser over først Atlanterhavet og derefter Nordsøen, inden den rammer den jyske vestkyst.

  • Østenvind: giver oftest tørt vejr, da luften rejser over det tørre kontinent. Om sommeren kommer østenvinden med varme og om vinteren med kulde, da det store asiatiske kontinent hurtigere nedkøles eller opvarmes i forhold til havvand.

  • Nordenvind: er altid kold, men er tør og klar, hvis den afbøjes fra øst, og den vil typisk have byger og skyer med, hvis den afbøjes fra vest. I nogle tilfælde kan Danmark ligge i læ af Norges fjelde, når vinden kommer fra nordvest.

  • Søndenvind: Har lunt vejr med sig, men igen er det afhængigt af hav og kontinent. En søndenvind fra vestlige strøg giver typisk fugtigt og lunt vejr med ringe solchancer, hvorimod en østlig retning på søndenvinden giver mere tørt vejr.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk