GRAFIK Din løn kan afsløre pjæk

Klik rundt i grafikken og se sammenhængen mellem forældreindkomst og fravær.

Folkeskoler med elever, hvor gennemsnittet af forældrene har en lav hustandsindkomst, har mere ulovligt fravær i gennemsnit end andre børn på skoler, hvor forældrene i gennemsnit har højere indkomster.

Det viser en sammenligning, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har lavet mellem skolernes indberettede fravær for skoleåret 2012/2013 og tal fra Ugebrevet A4 for forældrenes gennemsnitlige indkomst på landets folkeskoler.

Sammenhængen mellem ulovligt fravær og forældreindkomsten er dog ikke tilstede for den lovligt fravær, hvor skoler med forældre med en høj indkomst hverken tager deres børn mere eller mindre ud af skolen i forhold til forældre med en lavere indkomst.

Grafikken viser en tendens for skolerne. Der er altså ikke tale om en kausal sammenhæng, hvor man kan konkludere at indtægtsniveau er årsag til fravær.

Skoler med kun én årgang pillet ud

I grafikken er skoler med kun en enkelt årgang pillet ud for at sikre et mere ensartet og sammenligneligt materiale. Skoler der kun har en årgang, er oftest rene 10. klasser

Enkelte skoler er primært 10. Klassecentre, men har flere årgange, hvilke gør, de opfylder kriterierne for sammenligningen.

Lockout-fravær pillet ud

Alle tal er såkaldte fraværsdage per elev og giver et billede af fraværet, hvis alle elever i gruppen er lige meget væk.

Af hensyn til mulighederne for at sammenligne, er der for alle skoler og årgange taget udgangspunkt i et standardskoleår på 200 dage. Fraværsdata for sidste års lockout af folkeskolelærerne er taget ud, således at skoler, der har registreret forskelligt, ikke bliver ramt af dette.

Vi har alligevel valgt at tage udgangspunkt i et helt skoleår af hensyn til sammenligning med tidligere år, og fordi det giver det mest realistisk billede af elevernes fraværsdage. Det betyder også, at vi antager, at elevernes fraværsmønstre i de tre uger, lockouten stod på, er det samme som i resten af skoleåret.

Støder du på fejl eller forkerte oplysninger i grafikken, er du naturligvis velkommen til at kontakte redaktionen. Dette kan du gøre ved at klikke på vores navne i toppen af artiklen.