GRAFIK Disse skove har kongehuset eneret til

Kongehuset har den eksklusive jagtret på naturområder svarende til Bornholms størrelse. Se områderne i nærheden af dig

Kongehusets jagtret gælder ifølge en 165 år gammel lov på 214 skove og søer i Danmark.

DR's Undersøgende Databaseredaktion har skabt kortet efter en omfattende samkørsel af data fra Naturstyrelsen og koordinater fra Geodatastyrelsen.

I den opgørelse over arealerne, som DR har modtaget fra Naturstyrelsen, er de præcise placeringer ikke angivet. Derfor har redaktionen suppleret listens oplysninger med informationer om geo-data fra Geodatastyrelsen.

Det har gjort det muligt at placere langt de fleste af skovene på et Danmarkskort. Herefter har vi hentet supplerende oplysninger fra Naturstyrelsens lokalenheders hjemmesider.

Tre kilder til kortet

Kortet er således stykket sammen af informationer fra tre forskellige kilder, der tilsammen har gjort det muligt at redegøre for langt de fleste skove, hvor kongehuset har eneret til jagt. Dog er det ikke muligt at frasortere eksempelvis parkeringspladser i tilknytning til skovarealet eller beboelse inden for skovarealet.

Enkelte områder har været så upræcist beskrevet, at det ikke har været muligt at redegøre for placering på et kort.

Det har ikke været muligt at placere skovearealer svarende til cirka 5.000 ha. Langt størstedelen af skovarealet befinder sig dog i området ved Grib Skov i Nordsjælland, hvor Naturstyrelsen anvender stednavne, der ikke bruges af Geodatastyrelsen.

Du kan se Naturstyrelsens liste her

Facebook
Twitter