GRAFIK: Her er de danske syrienkrigere

Det er typisk yngre mænd fra de store byer, der rejser til Syrien for at kæmpe. Men krigen tiltrækker både mænd og kvinder fra hele landet.

Mange danske syrienkrigere har et højt uddannelsesniveau, driver egen virksomhed og er aktive i politik eller frivilligt arbejde i sportsklubber og velgørende foreninger.

Det viser en undersøgelse, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion i samarbejde med DR2 og Dagbladet Politiken har foretaget af 77 danske syrienkrigere.

Fælles for de 77 IS-krigere er, at deres rejse til Syrien er bekræftet af dem selv eller af flere, uafhængige kilder.

Undersøgelsen ændrer ikke på billedet af, at den typiske danske syrienkriger er en yngre mand fra et storbymiljø med baggrund i bandekriminalitet. Men undersøgelsen nuancerer dette billede.

PET vurderer, at mindst 135 er rejst fra Danmark til Syrien og Irak.

På baggrund af de identificerede danskere, der er rejst i hellig krig, kan DR nu give et forholdsvis detaljeret portræt af gruppen.

Kvinder og konvertitter

Mindst elleve af de udrejste danske syrienkrigere er konvertitter.

- Jeg tror, at konvertitter ofte overkompenserer deres tro, og bliver endnu mere ekstreme og radikale end normalt, siger Magnus Ranstorp, der er terrorforsker ved det svenske forsvarsakademi og tilføjer:

- Når de kommer ind udefra og dermed ikke er kulturelt en del af religionen, skal de oplæres i den og kan komme til at føle et behov for at virke ekstra overbeviste.

Blandt de 77 udrejste er mindst 15 kvinder. Langt de fleste er dog yngre mænd, enkelte helt ned i alderen 16-17 år.

Knap hver tredje formodes dræbt

Undersøgelsen viser, at mange af de udrejste er omkommet. Mindst 27 af de 77 identificerede formodes døde. Heraf er én dog død af naturlige årsager efter at være vendt hjem til Danmark og en anden knivdræbt under et slagsmål i København.

En stor del af de danskere, der har været villige til at sætte livet på spil i hellig krig i Syrien, har allerede inden rejsen levet et liv på kanten af loven med baggrund i forskellige former for bandekriminalitet.

Netop dette bekymrer tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, fordi man i dette miljø rutinemæssigt er tilvænnet en voldsom eller voldelig adfærd.

- Men hvis jeg kigger ud på det trusselsbillede, som har manifesteret sig i indeværende år, ikke mindst i forhold til den seneste hændelse i Paris, jamen så er det indiskutabelt, at syrienkrigere kan blive et meget, meget alvorligt problem, fordi de er voldsparate. De er måske trænet på en sådan måde, at de er betydelig mere hærdede til at gennemføre de mest forfærdelige, modbydelige hændelser, der overhovedet kan forestilles, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Flere er veluddannede og selvstændige

På trods af overvægten af yngre, banderelaterede syrienkrigere, så har flere af de udrejste danskere dog et relativt højt uddannelsesniveau for eksempel fra universitetet eller ingeniørstudiet.

Flere har afbrudte eller igangværende studier som blandt andet maskinmester og gymnasieuddannelse.

Andre har eget firma, blandt andet pizzeria, i transportbranchen, import og salg af fødevarer, rengøringsvirksomheder eller teknologisk rådgivningsvirksomhed.

Desuden er en del af de danske syrienkrigere aktive i frivilligt arbejde, dels i nødhjælpsorganisationer, der er rettet mod Syrien, men også i for eksempel sportsklubber.

DR2 sender dokumentarprogrammet ”Islamisk Stats danske soldater” torsdag d. 15. september kl. 21:30