GRAFIK Over 100.000 danskere bliver stalket hvert år

Regeringen fremlægger i dag nye forslag til at sætte fokus på danskere, der bliver ramt af stalking. Se her, hvor mange der er omfattet.

(Foto: grafik Ninni Pettersson © DR Nyheder)

En række nye initiativer fra regeringen skal sætte fokus på stalking.

Helt præcist fremlægger justitsminister Søren Pind (V) og ligestillingsminister Ellen Thrane Nørby (V) syv initiativer, der blandt andet skal gøre det nemmere for politiet og andre fagpersoner at gribe ind over for stalking.

Samtidig skal danskerne have mere information om emnet.

Stalking defineres som vedvarende forfølgelse og chikane og kan både handle om fysisk forfølgelse og for eksempel gentagne telefonopkald, sms’er og beskeder på sociale medier.

Tal fra Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at mellem 100.000 og 132.000 danskere hvert år udsættes for stalking.

Set over et livsforløb er kvinders risiko for at blive udsat for stalking næsten dobbelt så stor som mænds. Kønsfordelingen blandt de stalkingramte er 63 procent kvinder og 37 procent mænd.

I grafikken øverst kan du få overblik over, hvordan stalking rammer de udsatte danskere.

Regeringens syv initiativer mod stalking

  • Strakstilhold: I stedet for at vente på en afgørelse om tilhold, skal politiet kunne indføre strakstilhold.

  • Hårde straffe: Det skal vurderes, om niveauet i sager om stalking er højt nok.

  • Politiet skal have retningslinjer og uddannes i at håndtere sager om stalking.

  • Landsdækkende rådgivning og behandlingstilbud til stalking-ramte.

  • Uddannelse af ansatte hos kommuner og statsforvaltninger.

  • Landsdækkende informationskampagne i 2017 om stalking.

  • Rådgivende forum om stalking.

Facebook
Twitter