GRAFIK Så ensomme er danskerne

Ensomhed rammer ung som gammel og høj som lav. Men nogle grupper er mere ensomme end andre, viser undersøgelser.

Man kan ikke lige se det, hvis man ikke lige ved det, men rigtigt mange danskere lider faktisk af ensomhed.

Ifølge en ny undersøgelse, som er foretaget af CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland for Maryfonden, så føler 210.000 danskere over 16 år sig ofte eller altid ensomme.

Det svarer til 4,6 procent af den danske befolkning.

Ensom eller uønsket alene

I den nye undersøgelse, 'Ensomhed i befolkningen', har man målt ensomhed på en anden måde end tidligere.

Førhen har man nemlig spurgt danskerne, om de ofte var uønsket alene, selvom de gerne ville være sammen med andre. Svarede de ja, blev denne oplevelse registreret som ensomhed.

Men fordi ensomhed også kan opleves, når man er i selskab med andre - ligesom man godt kan være uønsket alene, uden at føle sig ensom, har man valgt at benytte den såkaldte UCLA 3-metode.

Her skal den adspurgte i stedet måle sine egne følelser af ensomhed og isolation på en skala fra et til fire.

Undersøgelsen er foretaget som en del af Den Nationale Sundhedsprofil i Region Midtjylland. Men fordi sundhedsprofilen, som bliver lavet af Sundhedsstyrelsen, er blevet indhentet blandt 33.000 borgere i regionen, anser forskerne bag undersøgelsen den som repræsentativ for den danske befolkning.

Nogle er mere ensomme end andre

Ifølge analysen ses den største ensomhed blandt førtidspensionister, arbejdsløse og enlige uden børn.

12,8 procent af arbejdsløse og 16,9 procent af førtidspensionister svarer, at de ofte eller altid føler sig ensomme. Tilsvarende er kun 2,6 procent af danskere, som er i arbejde, tilsvarende ensomme.

Har man været igennem en skilsmisse er der også større sandsynlighed for, at man er ensom. I hvert fald svarer 7,3 procent af de adspurgte fraskilte, at de føler sig ensomme. Kun 2,6 procent af danskere, som er gift, føler sig ofte eller altid ensomme.

Unge og ældre kvinder

Kvinder oplever i højere grad end mænd at føle sig ensomme.

Specielt de yngste og de ældste kvinder oplever ensomheden. 7,8 procent af de 16-29-årige kvinder og 5,6 procent af kvinder over 80 oplever altid eller ofte ensomhed. Tilsvarende er tallet 5,0 for de unge mænd og 4,6 for de ældste mænd.

For danskere mellem 30 og 79 år oplever 3,8 procent i gennemsnit, at de ofte eller altid er ensomme.