GRAFIK Så lang er ventetiden hos øjenlægerne i din region

Der er op mod 38 ugers forskel på, hvor lang tid man skal vente på at komme til øjenlægen rundt omkring i landet.

Hvis man har grå stær eller har andre mindre akutte problemer med øjnene, kan der gå lang tid, før man får en tid hos en øjenlæge.

På landsplan skal ikke-akutte patienter i gennemsnit vente næsten fem måneder på en tid. Det viser tal fra den offentlige sundhedsportal, sundhed.dk.

Man er særligt hårdt ramt, hvis man bor i Region Nordjylland. Her må øjenpatienter i gennemsnit vente næste et år på at blive undersøgt, og en af regionens 14 øjenlæger har en ventetid på 102 uger og dermed landets længste.

De andre fire regioners ventetider er noget mindre. Region Sjælland ligger på en kedelig andenplads med godt 28 ugers ventetid i gennemsnit, mens man skal vente kortest tid i Region Hovedstaden, hvor man i gennemsnit kan få tid efter 12 uger.

Ventetider er steget

I løbet af de seneste tre år er den gennemsnitlige ventetid for at komme til en praktiserende øjenlæge steget med 2,5 uger.

Zoomer man ned på de enkelte regioner, har udviklingen været forskellig, viser tal fra sundhed.dk. I Region Midtjylland og Region Syddanmark er ventetiden faldet med henholdsvis fire og fem uger.

Så heldige har indbyggerne ikke været i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland. I Hovedstaden er ventetiden steget fra 11 til 12 uger, i Nordjylland fra 35 til 50 uger, mens den er blevet mere end fordoblet i Region Sjælland.

Der skal man i øjeblikket vente 28,5 uger - 15 uger længere end for tre år siden.

Mangel på øjenlæger

Danske Øjenlægers Organisation og Danske Regioner er enige om, at en del af skylden bag de lange ventetider er, at der er stor mangel på øjenlæger.

Men formand for Danske Øjenlægers Organisation, Jens Lundberg Andresen, mener desuden, at ventetiderne er steget, fordi Danske Regioner i 2011 indførte en ny regel.

De nye regler betyder, at øjenlægernes årlige indtjening ikke må overskride deres niveau for 2010 plus én procent for hvert efterfølgende år. Overskrider de grænsen rammer det den samlede honorarpulje til øjenlægerne året efter.

- Det betyder, at patienterne må vente længere. Det er klart, siger Jens Lundberg Andresen.

100 mio. kroner ekstra

Men Danske Regioner er ikke enige, når øjenlægerne kalder det økonomiske loft for besparelser.

- Den årlige stigning på 1 procent har betydet 100 mio. kroner ekstra til øjenlægerne siden 2011, og derfor kan jeg ikke forstå, når øjenlægerne kalder den økonomiske ramme for en besparelse, siger formand for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S).

- Behov for at skære i honorar

Anders Kühnau mener desuden, at sygehusene i højere grad må tage over i de områder, hvor der ikke kan skaffes praktiserende øjenlæger nok.

Samtidig finder han det nødvendigt, at øjenlægerne overholder det økonomiske loft.

- Regionerne er underlagt budgetlove ligesom kommunerne, og derfor har vi brug fro at styre budgetterne, og det gør vi bedst, hvis vi har en ramme, og vi også har et loft for den aktivitet, vi skal lave - også på specialpraksis-området, siger Anders Kühnau.

Har du oplevet lange ventetider hos en øjenlæge eller andre praktiserende speciallæger, eller har du oplevelser med speciallæger du gerne vil dele med os, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til speciallaeger@dr.dk.

Klokken 16.04: DR Nyheder ændret sidste citat med Anders Kühnau, da han i citatet forholdte sig til den såkaldte knækgrænse, der ikke kan sammenlignes med det økonomiske loft.

Facebook
Twitter