GRAFIK Så meget belaster røde bøffer klimaet

Etisk Råd ser gerne en afgift på oksekød, fordi produktionen belaster klimaet.

Etisk Råd foreslår i dag at indføre en afgift på det oksekød, som danskerne i stigende grad spiser.

Det skal ske for at nedbringe forbruget af oksekød, fordi produktionen belaster klimaet så meget, at det skader andre, lyder det fra et flertal i Etisk Råd.

Fra koen står på marken, til bøffen ligger i køledisken, bliver der udledt store mængder drivhusgasser i form af lattergas, metan og CO2.

Ifølge tal fra Fødevareministeriet udleder ét kilo oksekød 19,4 kilo CO2-ækvivalenter, hvilket dækker over alle former for drivhusgasser.

Det er seks gange så meget CO2, som ét kilo svinekød udleder.

Forslaget møder modstand fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance samt landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Forslaget fra Etisk Råd bliver derimod hilst velkommen af Alternativet, som ser forbruget af oksekød som skadeligt for klimaet.

Se, hvor mange kilometer man skal køre i bil for at udlede lige så meget CO2 som ét kilo oksekød, øverst i grafikken.

Derfor anbefaler Etisk Råd en afgift på oksekød:

  • Menneskelige aktiviteter er skyld i den globale opvarmning.

  • Klimaforandringerne betyder mere ekstremt vejr som tørke og havstigninger med flere klimaflygtninge som konsekvens.

  • Mellem 19 til 29 procent af den globale, menneskeskabte udledning af drivhusgasser skyldes fødevarer, når man også medregner transport, pakning og markedsføring.

  • Heraf står husdyrsektoren for 14,5 procent af menneskers drivhusgasudledninger, og oksekødsproduktionen står for 41 procent af sektorens udledninger.

  • Kostomlægninger med mindre indtag af kød fra drøvtyggere i lande som Danmark kan nedbringe drivhusgasudledningen fra fødevarerne med mellem 20 og 35 procent.

  • Kilde: Den etiske forbruger - etisk forbrug af klimabelastende fødevarer, rapport fra Etisk Råd