GRAFIK Så meget belaster røde bøffer klimaet

Etisk Råd ser gerne en afgift på oksekød, fordi produktionen belaster klimaet.

Etisk Råd foreslår i dag at indføre en

afgift
på det oksekød, som danskerne i stigende grad spiser.

Det skal ske for at

nedbringe
forbruget af oksekød, fordi produktionen belaster klimaet så meget, at det skader andre, lyder det fra et flertal i Etisk Råd.

Fra koen står på marken, til bøffen ligger i køledisken, bliver der udledt store mængder

drivhusgasser
i form af lattergas, metan og
CO2
.

Ifølge tal fra Fødevareministeriet udleder ét kilo oksekød 19,4 kilo

CO2
-ækvivalenter, hvilket dækker over alle former for
drivhusgasser
.

Det er seks gange så meget

CO2
, som ét kilo svinekød udleder.

Forslaget møder modstand fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance samt landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Forslaget fra Etisk Råd bliver derimod hilst velkommen af Alternativet, som ser forbruget af oksekød som skadeligt for klimaet.

Se, hvor mange kilometer man skal køre i bil for at udlede lige så meget

CO2
som ét kilo oksekød, øverst i grafikken.

Derfor anbefaler Etisk Råd en

afgift
på oksekød:

  • Menneskelige aktiviteter er skyld i den globale opvarmning.

  • Klimaforandringerne betyder mere ekstremt vejr som tørke og havstigninger med flere klimaflygtninge som konsekvens.

  • Mellem 19 til 29 procent af den globale, menneskeskabte udledning af drivhusgasser skyldes fødevarer, når man også medregner transport, pakning og markedsføring.

  • Heraf står husdyrsektoren for 14,5 procent af menneskers drivhusgasudledninger, og oksekødsproduktionen står for 41 procent af sektorens udledninger.

  • Kostomlægninger med mindre indtag af kød fra drøvtyggere i lande som Danmark kan nedbringe drivhusgasudledningen fra fødevarerne med mellem 20 og 35 procent.

  • Kilde: Den etiske forbruger - etisk forbrug af klimabelastende fødevarer, rapport fra Etisk Råd

Facebook
Twitter