GRAFIK Så meget er alle ejendomme i Danmark værd

Slotte, villaer, gårde og store erhvervsejendomme. Læg værdien af alle landets bygninger sammen og få en pris på Danmarks mursten.

Rettelse: DR’s Databaseredaktion har efter offentliggørelse af artiklen ”GRAFIK Så meget er alle ejendomme i Danmark værd” opdaget en fejl i opgørelsen af det samlede beløb. For at opsummere værdien af samtlige ejendomme i Danmark har vi hentet alle adresser. Men det viser sig, at nogle ejendomme optræder med flere adresser, hvorved nogle ejendomsværdier optræder mere end én gang i datasættet og dermed bliver den samlede sum alt for stor. Ved i stedet at opsummere værdien af unikke ejendomme, når DR’s Databaseredaktion frem til et langt mindre samlet beløb, der dog stort set er enslydende med den samlede værdi af ejendomme, som Skat har opgjort til 5 billioner kroner i 2012. Vi beklager fejlen, der nu er rettet i tekst og grafik.

Hvor meget er Danmark egentlig værd, hvis man lægger de offentlige vurderinger af alle ejendomme sammen? Det kan du få svar på i grafikken over artiklen.

Beløbet er så stort, at det kan være svært at oversætte tallet til en håndgribelig størrelse. Derfor har vi forsøgt at hjælpe det lidt på vej, ved at lave en række sammenligninger.

Du kan eksempelvis se, hvor langt ned på listen over verdens rigeste vi skal, før at de, hvis de slår sig sammen, kan købe alle ejendomme i landet. Og du kan se, hvor lang en bro, vi ville kunne bygge, hvis vi solgte alle ejendomme, og prisen per kilometer var den samme, som da vi byggede Storebæltsbroen.

Tallet for, hvor meget Danmark er værd, har vi fundet ved at indsamle alle oplysninger i Tinglysningen over ejendomme i Danmark. Blandt oplysningerne i Tinglysningen er den offentlige vurdering, som Skat foretager for at opkræve korrekt ejendomsskat. Det er disse vurderinger, vi har lagt sammen for at få et samlet beløb.

Du kan læse mere om, hvordan vi har indsamlet tallene fra Tinglysningen i linket her: