GRAFIK Sådan registreres dine private helbredsoplysninger fra vugge til grav

Danmark har mere data på enkeltpersoner end noget andet land i verden. Se her hvilken guldgrube, forskere har adgang til.

(Foto: © Illustration: Morten Fogde Christensen, DR Nyheder)

Danmark er et mekka for sundhedsforskning, fordi myndighederne registrerer et hav af data på os alle gennem hele livet, som forskere siden kan få adgang til via et stort antal sundhedsregistre.

Danmark har 164 forskellige registre, hvor borgeres detaljerede sundheds- og persondata registreres.

Ifølge Videnskabsministeriet har Danmark akkumuleret mere data på personniveau end noget andet land i verden.

Denne grafik giver et indblik i, nogle af de personlige og ofte følsomme data, der indsamles og registreres af jordemødre, sundhedsplejersker, læger, psykiatere osv. gennem hele dit liv og siden ender i diverse sundhedsregistre, som forskere i vidt omfang får adgang til.

(© DR Nyheder)
(© DR Nyheder)
(© DR Nyheder)
(© DR Nyheder)

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at de konsekvent ikke udleverer cpr-numre til forskere. Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at de er stoppet med at udlevere cpr-numre på USB-stik til forskere fra januar 2018.

Har du selv erfaringer med brugen sundheds- og persondata, som du gerne vil dele? F.eks. som patient, professionel i sundhedssystemet eller forsker? Så skriv til P1 Orientering på mailadressen; tip-orientering@dr.dk.