GRAFIK Sådan ser hjemmeværnet ud

Hjemmeværnets medlemmer har lov til at have fuldautomatiske rifler derhjemme. Men hvad er meningen med Hjemmeværnet egentlig?

Hjemmeværnet er historisk set et værn til forsvar af Danmarks selvstændighed.

Idéen kom fra modstandsbevægelsen efter 2. Verdenskrig og havde officiel startdato i 1949.

Meningen var, at medlemmerne skulle have rod i civilbefolkningen og bygge på en frivillig indsats.

Hjemmeværnet er stadig som udgangspunkt bygget på frivillige. Medlemmer kan dog blive ansat af Forsvaret til blandt andet internationale missioner.

Alle medlemmer har en militær grunduddannelse.

Efter Den Kolde Krig har Hjemmeværnets opgaver ændret sig til mere at fokusere på beredskab.

Hjemmeværnets opgaver indebærer blandt andet:

Bevogtning af militære installationer Uddannelse af Forsvarets soldater Trafikregulering Eftersøgninger

Kilde: Hjemmeværnet