GRAFIK Sådan virker nyt kommunalt våben mod socialt bedrageri

I kampen mod snyd og fejludbetalinger er der er blevet "sat strøm" til offentlige registre.

Det er meget simpelt.

Oplysninger om vores boligforhold, løn, kærester eller ægtefæller, børn, arbejde m.v. er blevet samlet i ét system med navnet 'Den Fælles Dataenhed', som kommunerne har adgang til - såkaldt registersamkøring.

Årsag: det skal være mere effektivt at kontrollere, om nogle af os modtager offentlige ydelser, som vi ikke har ret til, eller om kommunerne har lavet fejl i udbetalingerne.

Systemet sammenholder automatisk vores forskellige personoplysninger og tjekker, om der er nogle mistænkelige sammenfald, fx hvis der i ét register står, at du modtager enlig forsørgertillæg, mens der i et andet står, at du er gift.

Er der mistænkeligt sammenfald, bliver du optaget på en liste, som systemet laver. Herefter beslutter en medarbejder i kommunen, om der bør indledes en kontrolsag.

Resultat: Indtil videre er den offentlige ydelse blevet stoppet eller nedsat i 64 ud af de 3.818 sager, der indtil videre er kommet ud af systemet.

Systemet er et supplement til de metoder som, kontrolgrupperne allerede benytter, fx anonyme tip eller observationer.

Idé opstod for to år siden

Initiativet til systemet blev taget for to år siden i forbindelse med økonomiaftalen 2015 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Her blev det besluttet at styrke kommunernes kontrol med udbetaling af sociale ydelser, og i aftalen står der blandt andet:

"Desuden er regeringen og KL enige om at etablere en enhed i regi af Udbetaling Danmark, der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser, herunder på de kommunale ydelsesområder. Dette skal fx ske gennem bedre brug af data samt et tættere samarbejde mellem myndigheder, herunder også internationalt".