GRAFIK Se hvilke faggrupper uden dagpenge der kommer i arbejde

41.000 danskere har siden januar 2013 mistet retten til dagpenge. Men der er stor forskel på, hvem der er kommet i arbejde. Klik på grafikken og se data for alle a-kasser.

På landsplan er hver femte dansker, der siden januar 2013 har mistet retten til dagpenge, kommet i arbejde igen i maj 2014. Det viser en opgørelse af de 41.000 danskere, der har mistet dagpengeretten, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har gennemført.

Men ikke alle faggrupper har lige nemt ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Tallene giver et overblik over landets 26 forskellige a-kasser, der til sammen dækker de 41.000 udfaldsramte danskere.

Hvor Ledernes a-kasse ved seneste status har fået 26 procent af sine medlemmer tilbage i lønnet arbejde, er det i den anden ende af skalaen 'kun' 15 procent af BUPL's a-kasses medlemmer, der er i arbejde.

Forskellige muligheder for forskellige brancher

Anders Bruun Jonassen, arbejdsmarkedsforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd forklarer:

- Det er klart, at der forskel på, hvilke jobmuligheder der er i de forskellige brancher – altså hvor mange job der er til rådighed. Det er en del af forklaringen på, hvorfor der er forskelle mellem a-kasserne.

Når det er blandt andet ledere, uddannet sundhedspersonale og metalarbejdere, som kommer i arbejde, er det altså ikke helt tilfældigt.

- Ledige med høje kvalifikationer kan slække på deres krav på en måde, som folk med lavere kvalifikationer ikke kan. Højere kvalifikationer giver muligheder for at søge bredere og stille sig tilfreds med mindre, uddyber Anders Bruun Jonassen.

Den største gruppe får hver femte i job

Både BUPL's medlemmer og Ledernes medlemmer, der er faldet ud af dagpengesystemet, udgør hver to procent af den samlede gruppe på 41.000 danskere.

Den a-kasse, hvor flest er ramt af dagpengebegrænsningen fra januar 2013, er 3F, som har godt 10.000 medlemmer – svarende til hver fjerde af de 41.000 danskere – der er berørt. Alligevel formår hver femte af de medlemmer af 3F's a-kasse, der har mistet dagpengene, at skaffe arbejde efter dagpengene er udløbet.

-Vores medlemmer de søger som vilde, og det skal de også gøre. Vi har tidligere lavet undersøgelser der viser, at vores medlemmer er ekstremt fleksible. De skifter gerne branche, de tager korte ansættelser, vikarjob, nedsat tid osv for at få sig et arbejde, siger forbundssekretær Søren Heisel fra 3F.

LO: Der er lidt mere gang i den

- Det er rart, at der er kommet gang i den, siger næstformand i LO Lizette Risgaard.

- Vi kan se, at beskæftigelsen er begyndt at stige lidt og i dag kan vi sige, at der er begyndende fremgang i væksten. Forhåbentlig kommer der mere gang i væksten, men lige nu er der rigtig, rigtig mange mennesker der har problemer med at genoptjene retten til dagpenge. Det er vigtigt, at vi både kan give folk ro, og at vi sikrer, at der ikke er for store huller i det sikkerhedsnet vi holder under folk, siger Lizette Risgaard.