GRAFIK Se, hvilken farve tandlægepatient du er

Snart indføres et nyt kontrolsystem, der inddeler tandlægepatienter i kategorierne grøn, gul og rød. Se her, hvilken kategori du hører ind under.

Er du en rød, gul eller grøn tandlægepatient?

Det kan din tandlæge oplyse dig om, når han eller hun fra næste uge tager Sundhedsstyrelsens nye kliniske retningslinjer i brug.

Fra 1. april skal tandlægerne nemlig inddele sine patienter i kategorierne grøn, gul og rød alt efter, hvor sunde patientens tænder og tandkød er.

I grafikken i toppen af artiklen kan du se, hvilken kategori du hører til. Du kan også læse mere herunder:

Den grønne patient

Er du grøn patient, betyder det, at du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Du har altså sunde tænder og vil blive indkaldt til almindelig kontrol hos din tandplejer med 12 - 24 måneders mellemrum.

Det betyder ikke, at du kun kan gå til tandlæge én gang om året - du kan få alle de tandrensninger, du vil - men grønne patienter kan kun få tilskud til tandrensninger én gang om året.

Den gule patient

Er du gul patient, har du aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, men tandlægen vurderer alligevel, at du hurtigt kan få sunde tænder igen.

Det kan ske ved at holde op med søde sager, stoppe med tobaksrygning og med at være endnu grundigere med tandbørstningen.

Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året, og i det omgang, det er nødvendigt, vil du kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Den røde patient

Er du rød patient, har du aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule. Men i modsætning til den 'gule patient' vurderer tandlægen, at du ikke selv er i stand til at gøre det bedre, og derfor har du behov for hyppigere tandlægebesøg.

Tandlægen sætter derfor forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov - typisk oftere end en gul patient.

Som rød patient får du tilskud til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder tandrensninger.

Nyt tilbud til patienter med paradentose

Når den nye kontrolordning træder i kræft fra 1. april, indføres samtidig et nyt systematisk tilbud til folk med paradentose.

Ifølge Tandlægeforeningen vil nogle patienter i begyndelsen få lidt større udgifter, fordi de skal gå oftere til tandlæge end hidtil. Men tanken bag det nye forløb mod paradentose er at hjælpe så mange patienter som muligt med at opnå så god en tandsundhed, at de efterhånden kan nøjes med færre besøg hos tandlægen, siger Susanne Kleist, der er formand for Tandlægeforeningens klinikejerudvalg.