GRAFIK Se hvor din nabo kommer fra

Hvor mange af dine naboer er fra Bornholm? Eller Fyn? Det kan du se ved at indtaste dit postnummer eller navnet på din by.

Knap halvdelen af dine naboer er født meget tæt på din bopæl. Det viser aldrig før offentliggjorte tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har kortlagt og analyseret.

Men hvor resten kommer fra i landet, kan du selv se ved at indtaste enten et postnummer eller navnet på den nærmeste by i den interaktive grafik overfor.

Ministeriet har inddelt fødesognene i 11 forskellige landsdele. Grafikken viser, hvor stor andel hver enkel landsdel udgør i netop dit postnummer.

De 11 landsdele omfatter blandt andet 'København by'. Denne definition dækker kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

Data siger ikke noget om antal flytninger

De originale data har kortlagt hver enkelt af landets indbyggere efter det sogn, hvor man er født, sammenholdt med bopæl i 2014. Alle de borgere, der ikke er født i et sogn i Danmark, indgår derfor ikke i undersøgelsen. Undersøgelsen omfatter således 'kun' 4.947.000 danskere.

Når vi ser på, hvor folk bor, kan vi således ikke sige noget om, hvorvidt folk har boet samme sted hele livet – eller er flyttet mange gange.

En stikprøve fra ministeriet viser dog, at en 35-årig i gennemsnit er flyttet syv gange i løbet af sit liv. Der er altså ikke belæg for at konkludere, at danskerne ikke flytter, selv om data viser, at mange bor inden for et relativt nært område af deres fødested.