GRAFIK Se særreglerne der rammer mandlige pædagoger

Reglerne skal beskytte mod seksuelle overgreb, men er måske ulovlig forskelsbehandling.

Må barnet sidde på skødet af den mandlige pædagog?

Må den mandlige pædagog putte et barn til lur alene?

Og må den mandlige pædagog skifte bleen alene, eller skal der stå en anden pædagog ved hans side?

Regler af den art er "ganske udbredte" i de danske daginstitutioner, og meningen med dem er, at de skal beskytte både børn mod seksuelle overgreb og pædagoger mod uberettigede anklager om seksuelle overgreb.

Sådan lyder det fra Karen P. Munk, der er forsker ved Aarhus Universitet med speciale i frygten for pædofili og pædofilianklager i samfundet og daginstitutionerne specielt.

I 2012 lavede hun en undersøgelse, der viste, at 58 procent af de danske daginstitutioner havde sådanne regler.

Og selvom de regler i mange institutioner gælder for både mandlige og kvindelige pædagoger, så er der ifølge pædagogernes fagforening, BUPL, en tendens til, at reglerne kun bliver håndhævet over for de mandlige pædagoger.

Er særreglerne ulovlige?

Nu ønsker Institut for Menneskerettigheder at gøre op med den forskelsbehandling, som bliver anset som ulovlig og udtryk for en ubehagelig mistænkeliggørelse af mænd i daginstitutioner.

Derfor har Institut for Menneskerettigheder af egen drift valgt at indbringe en sag om særreglerne for Ligebehandlingsnævnet.

- Det er en sag, der er vigtig at få prøvet, fordi det er noget, der sker mange steder, og samtidig har sagen ikke været prøvet ved Ligebehandlingnævnet, så der er efter vores mening et behov for at få vurderet spørgsmålet, siger ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder.

- Vi synes, det er rigtigt gavnligt, at vi får prøvet sagen, og at vi en gang for alle får fokus på det her, så det kan blive lettere at være mand i en daginstitution, siger BUPL's formand Elisa Bergmann.