GRAFIK Stor ulighed i efterbehandling af blodpropper

Velstillede patienter med blodprop i hjertet benytter sig af flere ydelser i efterbehandlingen end de dårligst stillede patienter, viser ny undersøgelse.

(Foto: © Grafik: Ninni Munch Pettersson, DR Nyheder)

DR Dokumentar har fået undersøgt forløbet af 43.036 hjertepatienter, som har været indlagt på et dansk sygehus i perioden 2010-2013, for at finde ud af, om der er forskel i efterbehandlingen af patienter, som tilhører den mest velstillede tredjedel målt på indkomst eller den mindst velstillede tredjedel.

En patient, der har haft en blodprop i hjertet bør inden for seks måneder have kontakt til hospitalet mindst én gang og blive tilbudt følgende tre ydelser: Fysisk træning, patientuddannelse og en opfølgende lægesamtale.

Men gennemgangen viser en tydelig skævhed i behandlingen i forhold til indkomst.

Patienter med en høj familieindtægt havde 20,1 procent større chance for at modtage alle tre ydelser sammenlignet med patienter, der tilhører den tredjedel med den laveste familieindtægt.

Undersøgelsen viser også, at patienter med en lang uddannelse havde 24, 3 procent større chance for at modtage alle tre ydelser sammenlignet med patienter uden uddannelse.

Kommunikationen mellem sundhedsvæsenet og den udsatte patientgruppe kan være en grundene til den store ulighed, siger Søren Paaske Johnsen, der har ledet undersøgelsen.

- Jeg tror, det handler om en kommunikation, som er problematisk mellem sundhedsvæsenet og de udsatte patientgrupper. Derudover handler det også om, at de udsatte patientgrupper har en samlet livssituation, som gør det vanskeligt at overskue de tilbud, de får. De har ikke den energi og styrke der skal til for at tage ordentligt ejerskab over deres sygdomsforløb, siger Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital.

Se grafikken øverst i artiklen, og bliv klogere på hvilke ydelser man har krav på i efterbehandlingen af en blodprop.