GRAFIK: Stor ulighed i EU-borgernes internetadgang

92 procent af alle danske hjem har adgang til internettet. Det rækker til en delt tredjeplads på EU-plan.

Grafik internetadgang eu (Foto: © Grafik: Mie Hvidkjær, DR)

Internet er virkelig allemandseje i EU. Men der er store forskelle internt i unionen, viser en undersøgelse fra Eurobarometer.

Samlet er det i de 27 EU-lande i gennemsnit 72 procent, altså lige under tre fjerdedele af alle husholdninger, der her i 2012 har internetadgang. Det er noget af et løft i forhold til 2006, hvor bare 30 procent af hjemmene i EU havde internet.

Delt tredjeplads til Danmark

Der er ikke nogen af EU-landene, hvor færre end halvdelen af hjemmene har net-adgang. Men derfor er der alligevel enorme forskelle.

Danmark ligger med en andel på 92 procent i den helt øvre ende af skalaen. Også i Sverige er det 92 procent af alle husholdningerne, der kan gå på nettet, mens Luxembourg når op på 93 procent, og Holland ligger allerlængst fremme i feltet med 94 procent.

Skidt, men bedre

I den anden ende af skalaen ligger Rumænien og Grækenland, begge med en andel på 54 procent, og allerdårligst står det til med netadgangen i Bulgarien, hvor kun 51 procent af husholdningerne kan gå online.

Selvom det her ser sløvt ud med net-adgangen er der dog tale om nogle gevaldige spring fremad set i forhold til 2006. Dengang var det 23 procent af grækerne, 17 procent af bulgarerne og bare 14 procent af rumænerne, der havde adgang til at gå på nettet.