GRAFIK Sygdommene der sender babyer på hospitalet

Omkring halvdelen af alle nyfødte børn, der indlægges, har infektioner. 18 procent sendes hjem uden en diagnose.

Bekymrende mange småbørn indlægges på hospitalet, mener flere danske børnelæger.

Ifølge et stort dansk studie behandles 30 procent af alle raskfødte børn i løbet af de 15 første måneder af deres liv på et hospital.

I alt blev 4.262 spædbørn fulgt de første 15 måneder af deres liv. De blev i perioden indlagt 2.907 gange.

I grafikken ovenfor kan du se, hvad spædbørnene bliver behandlet for.

525 gange blev børnene indlagt til observation. Det betyder, at knap 20 procent af børnene blev udskrevet fra hospitalet uden en diagnose.

Om studiet:

  • Det såkaldte Calmettestudie havde til formål at vise, at tuberkulosevaccinen BCG kan gøre danske børn mindre syge. Undersøgelsen afkræftede tesen, men forskningsforsøget viste til gengæld, at 30 procent af alle raskfødte børn blev indlagt i løbet af deres første 15 måneder.

  • Fordelt på de tre medvirkende hospitaler var indlæggelsesfrekvensen 29,5 procent på Rigshospitalet, 34,2 procent på Hvidovre Hospital og 25 procent på Kolding Sygehus.

  • Kolding registrerer indlæggelser anderledes end Hovedstaden. Kolding Sygehus visiterer først barnet på et akutambulatorie, inden det indlægges på en børneafdeling. Derfor vil indlæggelsesfrekvensen her være lavere.

  • I alt var der 2.907 indlæggelser blandt de 4.262 børn, hvor lige knap 30 procent af børnene var hospitalsindlagt i perioden.

  • Det er den største undersøgelse, der nogensinde er foretaget på spædbørn i Norden - og formentlig i Europa, ifølge Rigshospitalet.

  • Kilde: Rigshospitalet